1. #1
  esaRet__ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  18.Nisan.2007
  Yaş
  27
  Mesajlar
  306  Topluluk : İskit (Saka) M.Ö. 7. yy M.S. 2. yy
  Etkinlik Alanları : Orta Asya’nın batısı ile Karadeniz’in kuzeyi ve Kafkaslar
  Bilinen Devlet Adamları : Tomris Hatun, Alp Er Tunga
  Özellikleri :
  - Türklerin etkin olduğu ilk siyasi topluluktur.
  - Atlı göçebe uygarlığının yaratıcılarıdır.
  - “Hayvan üslubu” sanat tarzını yaratmışlardır.
  - İkinci bir yaşama inanmışlardır.
  - Alp Er Tunga İran’ın milli destanı olan Şehname’nin en önemli kişilerinden biridir.
  - Ünlü Ağıt onun için yakılmıştır.
  - Tarihte ilk kez at koşumlarını kullanarak bu hayvanın etkinliğini artırdılar.
  - Pantolon, kemer, kemer tokasını ilk defa kullandılar.

  Topluluk : Asya Hun M.Ö. 3. yy M.S. 3. yy
  Etkinlik Alanları : Orta Asya
  Bilinen Devlet Adamları : Teoman, Mete Han
  Özellikleri :
  - Tarihte ilk bilinen Türk devletidir.
  - Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir.
  - Orta Asya’da ilk siyasi birliği sağladılar.
  - Çin Seddi Hun akımlarından korunmak için yapılmıştır.
  - Türk tarihinin ilk yazılı anlaşmasını Çin ile yapmışlardır.
  - Başkentleri Ötüken bölgesindedir.
  - Mete Han, onlu sistemi ve Türk devlet geleneğini oluşturmuştur.
  - Yer altı sulama kanalları yapmışlardır. (Tarım)

  Topluluk : Gök Türk 552 - 658
  Etkinlik Alanları : Orta Asya, Batı Türkistan
  Bilinen Devlet Adamları : Bumin Han, İstemi Yabgu, Mukan Kağan
  Özellikleri :
  - Türk adını taşıyan ilk Türk devleti.
  - “Batı Türkistan” türkleşmiştir.
  - Doğu - Batı olarak ayrılmışlardır.
  - Batı Gök Türk Sasanilere karşı Bizansla iş birliğine yönelmiştir.
  - Bizans İstemi Yabgu’ya elçi yollamıştır.
  - Akhunların Afganistan’daki etkinliğine son verdiler.

  Topluluk : Kutluk (II. Gök Türk) 682 - 745
  Etkinlik Alanları : Orta Asya
  Bilinen Devlet Adamları : İl-Teriş Kağan, Bilge Kağan, Kül Tigin, Tonyukuk
  Özellikleri :
  - Türk adını taşıyan ikinci devlettir.
  - İlk Türk alfabesini kullandılar.
  - Orhun anıtlarını diktiler.
  - Ulusal özelliklerin korunup geliştirilmesine önem verdiler.

  Topluluk : Uygurlar 745 - 840
  Etkinlik Alanları : Orta Asya
  Bilinen Devlet Adamları : Kutluk Bilge, Kül Kağan, Bögi Kağan
  Özellikleri :
  - İlk dönemlerinde Ötüken’i merkez olarak seçtiler.
  - Kansu ve Turfan kolları halinde ayrıldılar.
  - Yerleşik yaşama geçtiler.
  - Yabancı dinleri benimsediler.

  Topluluk : Avrupa Hun 375 - 469
  Etkinlik Alanları : Karadeniz’in kuzeyi, Doğu ve Orta Avrupa
  Bilinen Devlet Adamları : Balamir, Attilla
  Özellikleri :
  - Çin egemenliğini tanımayarak batıya göç eden Hun toplulukları tarafından kuruldu.
  - Kavimler Göçüne neden oldular.
  - Avrupa’nın yeni etnik ve siyasi yapısının oluşmasına zemin hazırladılar.
  - Roma bu olaydan sonra ikiye ayrıldı.
  - Bizans ile Margus barışını yaptılar.
  - Attilla Avrupa destan, tiyatro ve edebiyatında en çok işlenen Türk hükümdarı olacaktır.
  - Macar dili ve kültüründe Hun etkisi oldukça etkindir.

  Topluluk : Avarlar 4. yy Ort. As.6 - 7. yy Avr.
  Etkinlik Alanları : Önceleri Orta Asya, Sonra Doğu ve Orta Avrupa
  Bilinen Devlet Adamları : Bayan Kağan
  Özellikleri :
  - İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğudur.
  - Macar-Hırvat, Romen ve Bulgar kültürü üzerinde izler bıraktılar.

  Topluluk : Bulgarlar
  Etkinlik Alanları : Volga ve Tuna ırmakları boyunca
  Bilinen Devlet Adamları : Kubat
  Özellikleri :
  - Büyük Bulgaristan’ı Volga-Kubat boylarında kurdular. Bunlar islamiyeti benimsediler.
  - Bir kolları bugünkü Bulgaristan’a yerleşerek Hristiyan oldular.
  - Hükümdarları “çar” ünvanı aldı.

  Topluluk : Macarlar 9. yy
  Etkinlik Alanları : Önce Don nehri boyları sonra bugünkü Macaristan
  Bilinen Devlet Adamları : Arpad
  Özellikleri :
  - Hıristiyanlığı benimseyip asimile olmalarına rağmen Türkçe kökenli birçok sözcüğü dillerinde barındırırlar.
  - Bizanslılar Macar devletini "Batı Türkiye" olarak adlandırmışlar, Macar hanedanına "Türklerin Prensi" olarak hitap etmişlerdir

  Topluluk : Hazarlar 7. yy 9. yy
  Etkinlik Alanları : Don Volga Kuzey Kafkasya
  Bilinen Devlet Adamları : Bulan, Ubaca, Menaşe II
  Özellikleri :
  - Kafkaslarda Müslüman Araplarla savaştılar.
  - Üst tabakanın çoğu Museviliği benimsemiştir.
  - 8. ve 9. yy için Hazar Barışı denilmiştir.
  - Ticaret oldukça gelişmiştir.
  - Başkentleri İtil şehrinde çeşitli dini mekanlar yan yana yaşamıştır.
  - Dini hoşgörü yargı sistemine de yansımıştır.
  - Hakimler kurulunda Müslüman, Hıristiyan, Musevi ve Şaman yargıçlar bulunmuştur.

  Topluluk : Peçenekler 9. yy 11. yy
  Etkinlik Alanları : Karadeniz’in kuzeyi ile Balkanlar
  Bilinen Devlet Adamları : Turak
  Özellikleri :
  - Devletleşemediler
  - Ücretli asker olarak bazı devletlerin ordularında görev aldılar.
  - Hıristiyanlığı benimsediler.

  Topluluk : Kuman 11. yy 13. yy
  Etkinlik Alanları : İrtiş - Balkaş dolayları (Kıpçak Bozkırı) Macaristan
  Bilinen Devlet Adamları :
  Özellikleri :
  - Rus prenslikleriyle mücadele ettiler.
  - Moğolların türkleşmesini sağladılar.
  - Çeşitli devletlere asker ve yönetici olarak etkinlikte bulundular.
  - Fiziki güzellikleriyle ünlüdürler.

  Topluluk : Sibirler (Sabar)
  Etkinlik Alanları : Orta Asya Batı Sibirya
  Bilinen Devlet Adamları : Balak Han, Boğarık Hatun
  Özellikleri :
  - Üstün savaş aletlerini kullanmışlardır.- Orta Anadolu’ya kadar ilerlemişlerdir.- Hazarların çekirdeğini oluşturmuşlardır.

  Topluluk : Türgeşler13.yy
  Etkinlik Alanları : Orta Asya Batı Türkistan
  Bilinen Devlet Adamları : Baga Tarkan
  Özellikleri :
  - Emevilerle Maverünnehirde savaştılar.
  - İlk metal parayı kullandılar.

  Topluluk : Kırgızlar 9. yy 10. yy
  Etkinlik Alanları : Orta Asya
  Bilinen Devlet Adamları :
  Özellikleri :
  - Uygurları yıkmışlardır.-
  Ötüken’i terk etmişlerdir.
  - Moğollara boyun eğmişlerdir.

  Topluluk : Karluklar
  Etkinlik Alanları : Orta Asya
  Bilinen Devlet Adamları :
  Özellikleri :
  - Gök-Türklerin yıkılmasında etkili oldular.
  - Talas savaşında Müslüman Araplardan yana oldular.
  - İslamiyeti kitle halinde kabul ettiler.
  - Cengiz Han’a tabi olan ilk Türk-İslam topluluğudur.


  Konu ilteriş tarafından (22.Ekim.2014 Saat 18:02 ) değiştirilmiştir.
  SIRRINI VERME! YERİNDE SAYMA! KENDİNİ BEĞENME! SAKIN BOŞ VERME! KİN BESLEME! İHANET ETME! LANET OKUMA! GÜLÜP GEÇME! BEDDUA ALMA! UŞAKLAŞMA! EĞRİLME! PASLANMA! VE ASLA SATILMA!<br />-MEVLANA-

Bu Konu için Etiketler

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş

Giriş