Kavimler göçünden sonra Avrupa'nın siyasi durumunu aşağıdaki haritada görebilirsiniz.

Kavimler Göçünden Sonra Avrupa Haritası