İlk Türk-İslam Devletleri

Gazneliler (963-1187)

Gazneliler Konu Anlatımı

+ Samanoğulları Devleti'nin gazne şehri valisi Alp Tekin tarafından kurulmuştur.
+ Hükümdar Sebük Tekin zamanında Samanoğullarından ayrılıp tamamen bağımsız olmuşlardır.
+ En parlak dönemlerini Sultan Mahmut zamanında yaşadılar. Sultan ünvanını ilk kullanan hükümdar olan gazneli Mahmut, bu ünvanı Abbasileri Büveyhoğullarının baskısından kurtararak almıştır.
+ Hindistan'a 17 sefer yapmış, kuzey bölümlerine İslamiyet'in girmesini sağlamıştır.
+ Selçuklularla yaptıkları Nesa (1035), Serahs (1038), Dandanakan (1040) savaşlarını kaybettiler.
+ Dandanakan Savaşı'nın sonuçları: Dandanakan Savaşı’nı gazneliler ve Selçukluların geleceği açısından değerlendiriniz.
- gazneliler devleti zayıflayarak yıkılış sürecine girdi.
- Büyük Selçuklu devleti kuruldu.
- Selçuklu Türklerinin batıya doğru ilerleyişleri hızlandı.
+ Dandanakan Savaşı'ndan sonra Selçuklu egemenliğine girdiler.
Gaznelilerin Tolunoğulları ve Ihşidilere benzeyen yönleri nelerdir? Bu benzerlikler Gaznelileri nasıl etkilemiştir?
+ İdari ve askeri güç Türklerdi. Türkler nufus olarak azınlıkta idi. Nüfus olarak Afganlılar ve İranlılar çoğunlukta idi.
+ Devletin resmi dili Arapça ve Farsçaydı.
+ gazne ordusunda merkezi gücü oluşturan Gulamlar denilen askerler devşirme usuluyle yetiştirilmiştir. Bunlar devletten maaş alırlardı.
+ Sanatta İran ve Hint tesirlerinin altında kalmışlardır.
+ Büyük Selçuklu devleti yıkılınca Afganlılar (Gurlar) isyan ederek bu devlete son vermişlerdir.

Gazneliler konu anlatım videosunu seyretmek için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...