Büyük Selçuklu Devleti
Sultan Melikşah dönemi (1064-1072)

+ Büyük Selçukluların en geniş sınırlara ulaştığı, kültür ve uygarlık alanında en parlak düzeye ulaştığı dönemdir.
+ Amcası Kavurd'un Sultanlığını tanımaması üzerine, mücadele etmiş ve onu öldürtmüştür.
+ Karahanlı ve Gaznelilere egemenliğini kabul ettirdi.
+ Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Tutak ve Artuk beyleri, Anadolu'nun fethiyle görevlendirmiştir.
+ Bizans’ın Anadolu’daki zayıf durumundan yararlanan Kutalmışoğlu Süleyman Şah, İznik ve çevresindeki kaleleri ele geçti. Melikşah’a bağlı hareket eden Süleyman Şah, daha sonra Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı bir devlet olarak Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurdu (1077).
+ Suriye , Filistin ve Arabistan'da fetihler yapmıştır.
+ Sultan melikşah bütün Müslüman ülkeleri yönetimi altına alma politikası izlemiştir.

+ Dönemin en önemli iç olayı "Batınilik" propagandasıdır. Hasan Sabbah, Selçukluları içten parçalama ve yönetimi ele geçirmek için batınilik mezhebini yaygınlaştırmaya ve ileri gelen Türk yöneticilerini öldürtmeye başlamıştır.
+ Nizamiye Medresesi bu dönemde önemli bir eğitim-ögretim kurumuna dönüşmüştür.
+ Sultan melikşah adına "Celali Takvimi" düzenlenmiştir.
+ melikşah Dönemi’nde Büyük Selçuklu Devleti’nin sınırları, Orta Asya'dan İstanbul Boğazı’na; Umman Denizi’nden Aral Gölü’nün kuzeyine kadar
genişlemiştir.