+ Türk-İslam Devletlerinde hukuk, Şer'i ve Örfi olmak uzere ikiye ayrılırdı:

Şer'i
Hukuk: Kaynağı İslam hukuku idi.
Örfi Hukuk: Devlet kurumlarının çalışmasını düzenleyen ve temelini eski Türk geleneğinden almaktaydı.

+ Şer' i hukuk ile ilgili davalara kadı bakardı.
+ Baş kadıya Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... denilirdi. Baş kadı diğer kadıları da kontrol ederdi.
+ Örfi hukuk ile ilgili davalara bakan yüksek bir mahkeme vardı. Bu mahkemenin başı emir-i dad idi.
+ Ordu içindeki anlaşmazlıklara "kadıasker" (kazasker) bakardı.
+ Bir tür yüksek mahkeme demek olan Dîvan-ı Mezalim’e sultan başkanlık ederdi.