1. #1
  ilteriş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16.Nisan.2007
  Yaş
  44
  Mesajlar
  6,665  1)Müslümanlığın kabul edilmesiyle Arap Yarımadası’nda yaşayan insanların geleneksel uygulamalarında birçok değişiklik meydana gelmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir genellemenin dışında kalır?

  A) Toplumda kadının yeri B) Kâbe’nin kutsallığı C) Kabilecilik anlayışı D) Kölelik anlayışı E) Kan davası

  2)Aşağıdakilerden hangisi, Abbasiler Dönemi’nde bilim ve kültür hayatında görülen gelişmelerin nedenlerinden biri değildir?

  A) Akılcı düşünceye değer verilmesi
  B) Evrenin sırlarının araştırılması
  C) Helenistik eserlerin incelenmesi
  D) Halifelerin bilim adamlarını koruması
  E) Haçlı Seferleri ile gerçekleşen etkileşim

  3)Abbasiler Dönemi’nde bazı Yunanca kelimelerin Arapçaya girmeye başladığı görülmüştür.
  Bu duruma yol açan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Eski Yunan eserlerinin Arapçaya tercüme edilmesini
  B) Abbasilerin Bizans ile savaşlar yapmaları
  C) Yunanistan’da felsefenin gelişmesi
  D) Abbasilerin kısa sürede merkezi otoritelerini kaybetmeleri
  E) Eski Yunan eserlerinde çok tanrılı inanışlara yer verilmesi

  4)Hz. Muhammed’in vefatından sonra dört halife devri başlamıştır. Bu devrin en önemli yönü ise halifelerin seçimle işbaşına gelmeleridir. İslam tarihindeki bu döneme “Cumhuriyet Dönemi” de denilir.
  Buna göre İslam tarihindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Cumhuriyet devri kesintiye uğramış olabilir?

  A) Siyasi otoritenin Türklerin eline geçmesiyle
  B) Muaviye’nin oğlu Yezid’i veliaht ilan etmesiyle
  C) Emevi devletinin yerine Abbasi devletinin kurulmasıyla
  D) Endülüs Emevi devletinin Abbasi halifeliğini tanımamasıyla
  E) 3 Mart 1924’te Halifeliğin kaldırılmasıyla

  4)İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda Bizans ve Sasani Paraları kullanılmaktaydı.
  Buna göre;
  I. Arap yarımadasında siyasi otoritenin bulunmadığı
  II. Kervan ticaretinin önemini yitirdiği
  III. İran kültürünün Arap Yarımadası’na etki ettiği
  IV. Bizans Devleti’nin siyasi gücünün azaldığı
  Yargılarından hangisine ulaşılabilir?

  A) Yalnız IV B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) I, III ve IV

  5)İslamiyet’in ortaya çıktığı yıllarda tek tanrılı dine inananlar İslamiyet’in yayılmasına tepki göstermişlerdir. Bunların yanı sıra bir kısım soylu da bu karşı çıkışı desteklemiştir.
  Soyluların İslamiyet’in yayılmasına karşı çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Ticari ve sosyal statülerinin değişeceğini zannetmeleri
  B) Toplumda sınıf ayırımının olacağını düşünmeleri
  C) Merkezi devlet anlayışının ortadan kalkacağını düşünmeleri
  D) Kültür yozlaşmasının yaşanılacağını zannetmeleri
  E) Ticaret yollarının değişeceğini zannetmeleri

  6)İslam tarihinde Dört Halife döneminde yapılan aşağıdaki faaliyetlerden hangisi daha çok iç huzuru korumaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir?

  A) Hz. Ebubekir döneminde peygamber olduklarını söyleyen yalancıların yok edilmesi
  B) Hz. Ömer’in sınırlarda ordugâhlar kurması
  C) Hz Osman döneminde Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
  D) Hz. Ali döneminde İslam toplumunda bölünmelerin olması
  E) Arabistan yarımadasının dışında fetihlere başlanılması

  7)İslam tarihinde ilk devlet örgütlenmesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

  A) Mekke’nin fethinin
  B) Anadolu’nun Türkleşmesinin
  C) Kuzey Afrika’nın fethedilmesinin
  D) Arap Yarımadası’nın İslamlaşmasının
  E) Medine’ye hicret edilmesinin

  8)Hz. Ömer döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi hem ikta sisteminin hem de ilkel de olsa haberleşme teşkilatının oluşturulmasını zorunlu hale getirmiştir?

  A) Hicri takvimin oluşturulması
  B) Arabistan yarımadasında siyasal birliğin sağlanması
  C) Devlet teşkilat yapısının uygulanması
  D) Yoğun fetih hareketleriyle sınırların son derece genişlemesi
  E) Sasani topraklarına egemen olunması

  9)İslam Devleti’nin resmen kurulması ve tanınmasında:
  I. Hicret,
  II. Hudeybiye Barışı,
  III. Mekke’nin fethi
  Gibi gelişmelerden hangileri etkili olmuştur?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  10)Mekke’de baskıların artması karşısında Medine’ye hicret eden Müslümanlar bu olay ile birlikte Mekkeli müşriklerin karşısına daha güçlü bir şekilde çıkma imkânı elde etmişlerdir.
  Aşağıdakilerden hangisi Hicret’in sonucunda meydana gelen gelişmelerden değildir?

  A) Muhacir – Ensar kardeş ilan edildi
  B) İslam devleti kuruldu
  C) Vatandaşlık antlaşması yapıldı
  D) Mekkelilerle Müslümanlar arasındaki savaşlar sona erdi
  E) Müslümanlar dinlerini rahatça yaşama imkânı buldular

  11)Dört Halife döneminde, yoğun fetih politikaları sonucu İslam Devletinin sınırları hızla genişlemiş, değişik kültür ve medeniyetlerle karşılaşmış ve bu durumun sonucu olarak teşkilatlanmada yeni yapılanmalara gidilmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki durumun sonucu olarak ortaya çıkan gelişmelerden bir olamaz?

  A) Devlet yönetiminde saltanat sistemine geçilmiştir.
  B) Düzenli ordu kurularak asker sayısı arttırılmıştır.
  C) Ekonomik ve mali teşkilatlanmaya gidilmiştir.
  D) Yeni divan ve adli teşkilat kurulmuştur
  E) Topraklar yönetim birimlerine ayrılmıştır.

  12)“ Hicret’le kurulan Arap-İslam devleti kısa sürede tüm Arabistan’ı hâkimiyeti altına almıştır.” şeklindeki bir yargı aşağıdakilerden hangisini doğrular?

  A) Kültürel etkileşim artmıştır.
  B) Ekonomik hayat canlanmıştır.
  C) Siyasi birlik sağlanmıştır.
  D) Sosyal faaliyetler artmıştır.
  E) Halifelik saltanata dönüşmüştür.

  13)Emeviler Döneminde;
  I. Kerbela olayı ile İslam dünyası dini açıdan gruplara bölünmüştür.
  II. İç isyanlar baş göstermiştir.
  III. Eyalet sistemi uygulanmıştır.
  IV. Resim ve heykel sanatı ortaya çıkmıştır.
  V. Arapça resmi dil ilan edilmiştir.
  Bu gelişmelere bakıldığında hangisi ya da hangilerinin başka medeniyetlerden etkilenmeler sonucu ortaya çıktığı söylenebilir?

  A) Yalnız II B) I ve IV C) IV ve V D)) III ve IV E) II ve IV


  YAZILI KAĞIDI HAZIRLAMAK NE KADAR ZAMANINIZI ALIYOR? Soru Bankamızı ziyaret etmek için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  DOSYA İNDİRMEKTE SIKINTI MI YAŞIYORSUNUZ?
  FORUMA DESTEK OLMAK MI İSTİYORSUNUZ?
  ALTIN ÜYE OLUN.
  AYRINTILI BİLGİ İÇİN Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...


  Ölmek yenilmek değil yüceltmektir şanını

 2. #2
  ilteriş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16.Nisan.2007
  Yaş
  44
  Mesajlar
  6,665
  Cevap anahtarı
  1-B
  2-E
  3-A
  4-B
  4-B
  5-A
  6-A
  7-E
  8-D
  9-D
  10-D
  11-A
  12-C
  13-C
  YAZILI KAĞIDI HAZIRLAMAK NE KADAR ZAMANINIZI ALIYOR? Soru Bankamızı ziyaret etmek için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  DOSYA İNDİRMEKTE SIKINTI MI YAŞIYORSUNUZ?
  FORUMA DESTEK OLMAK MI İSTİYORSUNUZ?
  ALTIN ÜYE OLUN.
  AYRINTILI BİLGİ İÇİN Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...


  Ölmek yenilmek değil yüceltmektir şanını

Bu Konu için Etiketler

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş

Giriş