Lise 1 Tarih dersi 4. ünitesi olan İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. yüzyıla kadar) ünitesi dahilinde olmayan ama konu bütünlüğünü sağlama, daha kolay anlama adına İslam Kültür ve Uygarlığı'nı iyi bilmek gerekir. İslam Devletlerinde ordu ve donanma konusuyla ilgili videoyu aşağıdan seyredebilirsiniz. Videonun içeriğinde Hz. Muhammed döneminde ordu, Dört halife döneminde ordu, Emeviler döneminde ordu, Abbasiler döneminde ordu, İslam donanmasının kuruluşu anlatılmaktadır.