Türk ve Altay kültüründe rastlanan bir çalgı aletidir.Komus da denir.Bu çalgı ile koşuklar seslendirilir.