Yeni Osmanlıları bir araya getiren faktörleri belirterek onlar için temel sorun hangisidir?Açıklayınız.
II. Abdülhamid döneminin karakteristik özellikleri nelerdir?
II. Abdülhamid’in ‘yıkıcı ideolojiler’ olarak gördüğü siyasal akımları belirterek bir tanesini açıklayınız.
İTC’nin (Jön Türklerin) siyasal hedefleri nelerdir?
1908 İhtilâlini hazırlayan koşullar (düşünsel, siyasi, iktidasi) dikkate alındığında bu koşullardan hangisi belirleyici olmuştur? Neden? Açıklayınız.
I. ve II. Balkan Savaşlarının sonuçları nelerdir?
31 Mart Vakası’nın siyasal sonuçlarını Cumhuriyet Tarihi açısından değerlendiriniz.
I.Dünya Savaşı’nın nedenlerini kısaca belirterek milliyetçilik olgusunu açıklayınız.
Dünya Savaşı’nda Almanya-Osmanlı ittifakının (hem Almanya hem Osmanlı açısından) nedenlerini belirtiniz.
Bağımsızlık Savaşı’nda İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin rolünü belirtiniz.
Amasya Genelgesi’nin anlamı ve önemi nedir?
20. yüzyılın başlarındaki (1900’ler) milliyetçilikle 19. yüzyıl milliyetçiliği arasında fark var mıdır? Varsa nedir belirtiniz.
Saltanatın kaldırılmasının temel nedeni nedir?
Mütareke döneminde Mustafa Kemal ne tür siyasal faaliyetlerde bulunmuştur?