Osmanlı devletinde 20.yüzyılın başlarında milliyetçilik akımı yaygınlaşmıştır
bu durumun
1 Balkan uluslarının osmanlıdan ayrılması
2 Balkan savaşları sonunda türklerin balkanlardan Anadoluya göç etmesi
3 Meşrutiyetin ilan edilmesi
durumlarından hangilerinin rol aldığı savunulabilir?

Ayrıca bir sorum daha olacak bulgaristan ve arnavutluk bağımızlığını ilan ederken milliyetcilik akımından etkilendi mi?
Şimdiden teşekkür ederim..