1-) Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılını ve kurucusunu yazınız.
2-) "Fetret Dönemi" ne demektir, tanımlayınız.
3-) İstanbul'un fathinin sonuçlarından 5 tanesini yazınız.
4-) Preveze Deniz Savaşının önemi nedir?
5-) "Rönesans" ne demektir, ilk olarak hangi ülkede başladı?
6-) Karlofça Antlaşmasının tarihini ve önemini yazınız?
7-) Divan üyelerinden Defterdar ve Şeyh'ül İslam'ın görevlerini yazınız.
8-) Topkapı Sarayının bölümlerini yazınız.
9-) Kapıkulu Askerlerinin genel özelliklerini yazınız.
10-) Milliyetçilik hareketleri sonucu isyan eden ilk milleti ve ilk bağımsız olan devleti yazınız.