Roma İmparatorluğu'nda ordunun temelini (piyade ve süvarinin oluşturduğu askeri birlik) oluşturan askeri birlik.