1. #1
  salimziya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  13.Eylül.2007
  Mesajlar
  16 2. #2
  ilteriş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16.Nisan.2007
  Yaş
  44
  Mesajlar
  6,665

  Bunca yıldır plan yaparım ben hiç görmedim hocam
  YAZILI KAĞIDI HAZIRLAMAK NE KADAR ZAMANINIZI ALIYOR? Soru Bankamızı ziyaret etmek için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  DOSYA İNDİRMEKTE SIKINTI MI YAŞIYORSUNUZ?
  FORUMA DESTEK OLMAK MI İSTİYORSUNUZ?
  ALTIN ÜYE OLUN.
  AYRINTILI BİLGİ İÇİN Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...


  Ölmek yenilmek değil yüceltmektir şanını

 3. #3
  arzu_1966 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  30.Ağustos.2008
  Mesajlar
  107

  Serberk Hocam bu işinize yarar mı? T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
  DERSİ PROGRAMI
  (11. SINIF)
  Bu program, 2455 ve 2470 sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklamalar doğrultusunda sınıflar esas alınarak düzenlenmiş olup, uygulama bu doğrultuda yapılmaktadır. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.4.1998/64 sayılı Kurul Kararı)
  ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI "TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ" PORGRAMININ KONULARI
  Giriş :
  XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANIL İMPARATORLUĞU
  1. II. Meşrutiyet Dönemi.
  2. Trablusgarp Savaşı.
  3. Balkan Savaşı,
  4. I. Dünya Savaşı (Özellikle Çanakkale Muharebeleri Üzerinde Durulması.)
  BİRİNCİ BÖLÜM
  BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONUNDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN DURUMU
  1. Mondros Ateşkes anlaşması (30 Ekim 1918) ve Önemli Maddeleri, ateşkes anlaşmasının Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri ve Sonuçları.
  2. Ateşkes Anlaşmasından 19 Mayıs 1919'a kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar.
  3. Osmanlı İmparatorluğunun Paylaşılması Tasarıları.
  4. Wilson Prensipleri ve Paris Barış Konferansı.
  5. İzmir'in İşgali (15 Mayıs 1919). (Okuma Parçası: Bristol Raporu).
  6. Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler:
  a) Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler.
  b) Milli Varlığa Düşman Cemiyetler.
  c) Milli Cemiyetler.
  d) İstanbul'a İtilaf Devletlerinin Gelişi (13 Kasım 1918).
  e) Padişah ve Osmanlı Devletin Duruma Bakışı.
  f) Mustafa Kemal'in İstanbul'a Gelişi ve Duruma Bakışı.
  (Okuma Parçası: Fatih Rıfkı Atay'ın "BATIŞ YILLARI" isimli kitabı).
  İKİNCİ BÖLÜM
  MUSTAFA KEMAL'İN HAYATI
  1. Mustafa Kemal'in Yetişmesi, Çevresi, 19 Mayıs 1919'a Kadar Yaptığı Hizmetler, (Özellikle Çanakkale Muharebeleri Üzerinde Durulması) (Okuma Parçası: Çanakkale Savaşları ile ilgili)
  2. Mustafa Kemal'in Kişiliği, (Okuma Parçası: Mustafa Kemal'in kişiliği ile ilgili).
  II. SINIF (Haftada Bir Saat)

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  KURTULUŞ SAVAŞI
  A) Hazırlık dönemi:
  1. Kuva-i Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesinin Oluşması.
  2. Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Milli Bilincin Uyandırılması. (Okuma Parçası: İstanbul Mitingleri)
  3. Amasya Genelgesi. (22 Haziran 1919) (Milli Egemenlik İçin adım olduğunun belirtilmesi).
  4. Erzurum Kongresi ve Önemi.
  5. Sivas Kongresi ve Önemi (Manda ve himaye kavramlarının açıklanması).
  6. Milli Mücadele ve İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal'e Karşı Mücadele Kararı.
  7. Damat Ferit Paşa Hükümetinin Tutumu ve Sonuçları (Damat Ferit Paşa'nın Olumsuz Tutumu ve Milli Mücadeleye karşı hareketlerini belirten bir okuma parçası).
  8. Alı Rıza Paşa Kabinesi, Amasya Görüşmesi ve Sonuçları.
  9. Temsil Heyetinin Ankara’ya gelmesi.
  10. Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli.
  11. İstanbul'un İtilaf Devletleri Tarafından Resmen İşgali ve Mebusan Meclisinin Dağıtılması (Okuma Parçası: Telgrafçı Hamdi Bey'in ve o devir telsizcilerinin çalışmaları ile ilgili).
  12. Ankara'da Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Kurulması.
  13. Yeni Türk Devletin ilk Anayasası (20 Ocak 1921) (Yeni getirilen rejim, Milli Egemenlik kavramı ve Bakanlar Kurulunun seçilmesi ile ilgili maddeler üzerinde durulması).
  B. Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile İstanbul Hükümetinin Mücadelesi:
  1. Büyük Millet Meclisine Karşı Ayaklanmalar (Anzavur, Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, Yozgat, Afyon, Konya, Milli Aşireti ayaklanmaları, Hilafet Ordusu ve Olaylarda Çerkez Ethem'in Rolü).
  2. Hiyanet-i Vataniye Kanunun Kabulü ve istiklal Mahkemeleri (İstiklal Mahkemelerinin Kurulması ve Yetkileri).
  C) Sevr Barış Andlaşması:
  1. Sevr Andlaşması ve Önemli Maddeleri.
  2. Sevr Andlaşmasına Karşı Tepkiler.
  D) Düzenli Ordunun Kurulması.
  E) Muharebeler ve Sonuçları:
  1. Ermeni Sorunu ve Ermenilerle Savaş :
  a) I. Dünya Savaşına Kadar ermeni Sorunu.
  b) I. Dünya Savaşında Ermeni Sorunu.
  c) Kurtuluş Savaşında Ermeni Sorunu ve Gümrü Andlaşması.
  2. Güney Cephesinde Maraş ve Urfa'nın Kurtarılması, Antep Savunması (Okuma Parçası: Sütçü İmam ve Şahin Bey olayları).
  3. Batı Cephesi Muharebeleri.
  a) Çerkez Ethem olayı.
  b) I. İnönü Muharebesi.
  c) Londra Konferansı.
  d) II. İnönü Muharebesi.
  e) Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri.
  f) Ordunun Sakarya'nın Doğusuna Çekilmesi ve Büyük Millet Meclisinin Tepkileri, Mustafa Kemal'in Başkumandan Olarak Seçilmesi.
  g) İstiklal Marşımızın Kabulü (Okuma Parçası: İstiklal Marşının tam metni).
  4. Gürcülerle Andlaşma, Afganistan, Fransa, İtalya ve Amerika ile ilişkilerimiz.
  5. Ruslarla İlişki ve Moskova Andlaşması.
  6. Sakarya Meydan Muharebesi ve Sonuçları.
  a) Sakarya Meydan muharebesi (Okuma Parçası: Nutuk'tan ilgili bölüm).
  b) Mustafa Kemal'e Mareşallık ve Gazilik Ünvanlarının Verilmesi.
  c) Kars Andlaşması (13 Ekim 1921)
  d) Ankara Andlaşması (29 Ekim 1921).
  e) İtilaf Devletlerinin Barış Teklifleri.
  7. Büyük Taarruz.
  8. Başkumandan Meydan Muharebesi ve Anadolu'nun Düşmandan Temizlenmesi (Okuma Parçası : 57 Tümen Komutanı Albay Reşat Olayı).
  9. Mudanya ateşkes Anlaşması, Esasları ve Önemi.
  10. Saltanatın Kaldırılması (Okuma Parçası: Nutuk'tan Mustafa Kemal'in konu ile ilgili konuşması).
  11. Lozan Konferansı:
  a) Görüşme Konuları ve Katılan Devletler.
  b) Görüşmelerin Kesilmesi ve Nedenleri.
  c) Lozan Andlaşması, Esasları ve Önemi.
  12. ikinci Büyük Millet Meclisi.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  CUMHURİYET DÖNEMİ
  A) Cumhuriyetin İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması:
  1. Cumhuriyetin İlanı ve Mustafa Kemal Paşa'nın ilk Cumhurbaşkanı Seçilişi.
  2. Halifeliğin Kaldırılması ve Bunun Önemi.
  B) Partiler ve Çok Partili Döneme Geçiş Dönemleri:
  1. Cumhuriyet Halk Fırkası.
  2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Sait Ayaklanması.
  3. Mustafa Kemal'e Suikast.
  4. Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı.
  C) İnkılabın Gelişimi, Devlet ve Toplum Kurumlarının Laikleşmesi.
  1. Osmanlı Devletinde Hukuk.
  2. Din-Devlet ilişkisi ve Aşamaları.
  3. Türk Medeni Kanununun Kabulü ve Karakteri.
  D) Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri:
  1. Türk Harflerinin Kabulü.
  2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu.
  3. Medreselerin Kaldırılmamsı.
  4. Eğitim-Öğretim Alanında Gelişmeler, (Okullar, Güzel Sanatlar ve Kültür alanında gelişmeler üzerinde durulması)
  5. Yeni Tarih Anlayışı.
  6. Türk Dilinin Gelişmesi.
  E) Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi :
  1. Tekkelerin, Zaviyelerin ve Türbelerin Kapatılması.
  2. Kıyafette Değişiklik.
  3. Soyadı Kanununun Kabulü.
  4. Ölçüler, Saat ve Takvimde Değişiklik.
  5. Kadın Haklarının Kabulü.
  F) Ekonomik Alanda Gelişme:
  1. Milli Ekonominin Kurulması :
  a) Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomi.
  b) Milli Ekonomi İlkesi ve Uygulanması.
  c) Tarım (Köycülük siyaseti, kooperatifçilik, toprak reformu, vergi sistemi üzerinde durulması).
  d) Ticaret (Kabotaj hakkının açıklanması.)
  e) Sanayi ve Madencilik
  2. Bayındırlık Alanında Gelişme.
  3. Sağlık ve Tıp Alanında Gelişme.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA

  ALTINCI BÖLÜM
  TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DIŞ SİYASETİ
  1. Nüfus Mübadelesi.
  2. Yabancı Okullar Sorunu.
  3. Irak Sınırı ve Musul Sorunu.
  4. Milletler Cemiyeti ve Milletler Cemiyetine Girişimiz.
  5. Balkan Antantı.
  6. Montrö Sözleşmesi.
  7. Sadabat Paktı.
  8. Hatay Sorunu ve Sonucu.
  (Okuma Parçası: Atatürk'ün 10. Yıl Nutku).
  YEDİNCİ BÖLÜM
  ATATÜRKÇÜLÜK-TÜRK İNKILABININ DAYANDIĞI İLKELER VE TÜRK İNKILABININ NİTELİKLERİ
  A) Temel İlkeler:
  1. Cumhuriyetçilik.
  2. Milliyetçilik.
  3. Halkçılık.
  4. Laiklik.
  5. Devletçilik.
  6. İnkılapçılık.
  7. Bütünleyici İlkeleri
  8. Milli Egemenlik
  2. Milli Birlik ve Beraberlik, Ülkü Bütünlüğü
  3. Özgürlük ve Bağımsızlık
  4. Yurtta Barış, Cihanda Barış.
  5. Bilimsellik ve Akılcılık.
  6. Çağdaşçılık ve Batılaşma.
  7. İnsan ve İnsanlık Sevgisi.
  (Okuma Parçası: Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi)
  C) Türk İnkılabının Nitelikleri :
  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ VE İSMET İNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİ
  1. Atatürk'ün Ölümü.
  2. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi.
  3. İsmet İnönü'nün Kişiliği ve Devlet Adamlığı.
  (Okuma Parçası: İsmet İnönü'nün Atatürk'ün ölümünden sonra Türk Milletine yayınladığı beyanname).
  DOKUZUNCU BÖLÜM
  II. DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI
  A) II. Dünya Savaşı :
  1. Savaş Öncesi Devre ve Üçlü Paktı.
  2. II. Dünya Savaşın Nedenleri.
  3. Savaşın Gelişimi ve Sonuçları.
  4. II: Dünya Savaşında Türkiye'nin Tutumu.
  (Kahire ve Adana görüşmeleri üzerinde durulması)
  B) II. Dünya Savaşından Sonra Türkiye'nin İç ve Dış Siyaseti:
  1. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin Üye Olması.
  2. Çok Partili Döneme Geçiş.
  3. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi.
  4. Kore Savaşı.
  5. Kuzey Atlantik Paktı.

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş

Giriş