Bilindiği gibi, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler ile merkez ve taşra teşkilâtının diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacaklarıveya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri vebenzeri diğer hususların belirlendiği ilgi Karar; 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/07/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Kararın uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması ile oluşabilecek muhtemel tereddütlerin önüne geçilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Genelgenin tamamına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...