Kurultay'da kimin nerede bulunacağını,oturacağını belirleyen töredir.