FATİH Sultan Mehmed

Muhammed sure-i şerif'ini okurken oğlunun doğum müjdesini alan Gazi Murad Han, adını Mehmed koydu. Devrinin en değerli alimlerinin elinde yetişen Sultan Mehmed, 19 yaşında hükümdar oldu. Osmanlı hükümdarları içinde hem en dahi asker, hem en güzide devlet adamı, hem de en büyük alim olanıdır. Akşemseddin ve Molla Gürani gibi zatların dizinde yetişmiştir.Yaratılıştan sahip olduğu kabiliyet bir yana, babasının yanında büyük meydan muharebelerine katılmış,tam bir askerlik tecrübesini elde etmişti.
Osmanlı topraklarına saldıran Karaman beyini cezalandırdıktan sonra, ilk iş olarak İstanbul'un fethi hazırlıklarına başladı.Bizansı ortadan kaldırmayı kafasına koymuştu.Projesini bizzat kendisi yaptığı Rumelihisarı denilen azametli kale 4 ayda bitirildi.Asya kıyısında Yıldrım'ın inşa ettirdiği Anadoluhisari vardı, böylece boğaz kesilmiş oldu.
Kışı Edirne'de geçirerek savaş hazırlıkları yaptı.Ortaçağ insanının hafsalasının alamayacağı azamette, 2 tonluk gülle savurabilen, 2bin asker tarafından çekilen muazzam toplar döktürdü. 6 Nisan 1453'de muhasara başladı. 22 Nisan gecesi 70 parçalık donanma Kasımpaşa sırtlarından kaydırılarak Haliç'e indirildi.Sultan Mehmed'in karadan gemi yürütmesi akıllara durgunluk vermişti. 29 Mayıs günü sabah namazını müteakip yapılan duadan ve hükümdarın hitabesinden sonra yapılan nihai taarruzda İstanbul fethedildi.

Osmanlı bayrağını Topkapı üzerinde gören ve o andan itibaren FATİH unvanını alan Sultan Mehmed, Peygamber (s.a.v) Efendimiz'in müjdesine mazhar olmanın verdiği sevinçle atından inip yere kapandı ve Allah-u Teala'ya hamd ve senada bulundu.
Resulullah Aleyhisselam, Fetih'ten 800 sene kadar evvel bir Hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştu. "Kostantiniyye muhakkak feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır,onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir." (Ahmed bin Hanbel)
İstanbul'u fethettiğinde Fatih Sultan Mehmed 21 yaşında idi.30 yıllık hükümdarlığı sırasında 20den fazla devleti ve bu arada 2 imparatorluğu tarih sahnesinden silmiş, Osmanlı toprakları kendisinden bir asır sonra 21 milyon kilometrekareye ulaşmıştır.
Devrinde 308 cami yapılmış,büyük alimler yetişmiş, mühim eserler yazılmıştır.Fatih, her sene en son keşiflere göre ordunun silahlarını yeniletmiş, 2.derecede bir deniz kuvveti olarak teslim aldığı donanmayı, dünyanın 1.deniz kuvveti haline gitirmiştir.


KAYNAKÇA: "Fazilet Takvim" dir.