OSMAN GAZİ..
Selçuklu Devleti'nin parçalanmasından sonra milli birlik yok olmuş, kırk beyliğe ayrılmıştı.Osmanlı Beyliği'nin başında bulunan Ertuğrul Gazi, doksan yaşlarında vefat ettiğinde yerine oğlu Osman Gazi geçti.
Osman Gazi son derece dinine bağlı,adaletli, Allah yolunda cihaddan bir an bile geri durmayan bir mücahid idi. Hayırsever, yürekli bir kişiydi. Üç günde bir dervişleri, yoksulları toplayıp yemek yedirirdi, dul kadınlara mali yardımda bulunurdu.
Osman Gazi, kırk üç yıl devleti idare etti..
Osman Gazi oğlu Orhan Gazi'ye şöyle vasiyette bulunmuştu:
"Allah'ın buyruğundan gayrı iş işleyemesin.Bilmediğini şeriat ulemasından sorup anlayasın.İyice bilmeyince bir işe başlamayasın.Sana itaat edenleri hoş tutasın.Askerine in'am ve ihsanı eksik etmeyesin ki, ihsanın kulcağızdır. Zalim olma.Alemi adaletle şenlendir.Cihadı terk etmeyerek beni şad et.Ulemaya riayet eyle ki, şeriat işleri nizam bulsun.Nerde bir ilim ehli duyarsan, ona rağbet ikbal ve hilm göster.Askerine ve malına gurur getirip şeriat ehlinden uzaklaşma.
Bizim maksadımız kuru bir kavga ve cihangirlik davası değildir.Yolumuz Allah yoludur.Maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır."

Başta Selçuklular'a bağlı bir uç beyliği görevini yapan Osman Gazi, Bizans ile mücadeleye girerek İznik ile Bilecik arasındaki Yenişehir kasabasını kurdu.Asıl hedef olarak Bursa'yı almayı amaçlıyordu.Ancak altmışyedi yaşında Söğüt'te vefat etti.Geçici olarak Söğüt'e gömüldü, daha sonra Bursa İslam topraklarına geçince kabri oraya nakledildi ve türbesi yapıldı.

KAYNAKÇA:"Hakikat Takvim"dir.