YILDIRIM BAYEZID...
Osmanlı Sultanlarının dördüncüsü olan Bayezid Han, babası Murad Han'ın Kosova'da şehid olması üzerine padişah oldu.İslam memleketlerini tehdid eden, daha önceki gibi katliamlar yaparak Kudüs'de bir krallık kurmak isteyen Haçlıları Niğbolu'da durdurmuştur. Bu zaferlerle İstanbul'un fethi için de çok büyük adım atılmıştır ki Bizans'ın Avrupa'dan yardım almasının önü kesilmiş oldu.Selanik, Atina ve Mora'yı fethetmiştir.
Yıldırım Bayezid Han, İstanbul'u dört defa kuşattı.Dördüncüsünde orada bir Türk Mahallesi kurdu, İslam mahkemesi ve bir de cami yaptırdı.İlk Osmanlı Darü'ş-şifası da onun zamanında yapıldı.Sultan Yıldırım Bayezid Han, Emir Timur elinde esir iken 1403 tarihinde vefat etti.
Asrın şahidlerinden Mısırlı tarihçi İbn-i Şahin Sultan Bayezid'i şöyle vasfediyor:
Gayet cesur, heybetli,cömert bir sultan idi. İlmi ve alimleri pek sever idi.Alimlere çok itibar eder, ilmine göre mevki verirdi. Mısır ve Cezire'den büyük kıraat alimi İbn-i Cezeri gibi birçok alim daveti üzerine hemen yanına gidiyorlardı.
Hep memleketinin imarı için çalıştı.Ülkesinde emniyet ve adalet fevkalede idi.Memleketinde bir kimse varis bırakmadan vefat etse malına asla dokunulmaz, kadı onu bir emanet olarak muhafaza eder, bir hak sahibi çıkması ihtimali kalmadıktan sonra hayır yoluna sarfederdi.


KAYNAKÇA: "Fazilet Takvimi" dir.