-IV.Murad (1623-1640) :Osmanlı sultanlarının on yedincisi ve İslam halifelerinin seksen ikincisidir.27 Temmuz 1612'de İstanbul'da doğan şehzade Murad, tam bir İslam terbiyesi ve ahlakı ile yetiştirilmiştir.Enderun mektebindeki hocalarından hususi ders almıştır. Genç Osman’ın başına gelen acı felaket ve yerine geçen amcası Mustafa Han'ın kısa bir süre sonra tahttan indirilmesi üzerine, henüz on bir yaşında iken 10 Eylül 1623'de Osmanlı tahtına çıkmıştır.
Çok zeki ve seri anlayışlı ve hafızası kuvvetli olduğundan, yaşı ilerledikçe, devlet işlerine alakası artıyordu.Zaman zaman halkın içine girer değişik kıyafetlerle onların sohbetlerini dinlerdi. Halkın derdini halktan bir kimse olarak yerinde incelerdi. İnsanların kimden nasıl zarar gördüğünü, zulüm merkezlerini tek tek tesbit etmişti.
murad Han, çok kuvvetli olup, kılıç, ok, harbe ve başka silahları kullanmakta usta idi. Güçlü bir iradeye ve hafızaya sahipti.Arapça ve batı dillerine hakimdi. İlmi ve ilim adamlarını çok sever, fırsat buldukça ilim meclislerine gider, onları teşvik ederdi. Tahta geçtiğinde bomboş olan hazinede vefatında on beş milyon altın olup, gümüş paranın haddi hesabı yoktu. İç huzura o kadar önem verirdi ki, zamanında halk büyük bir rahatlık ve emniyet içinde yaşamıştır. Son derece adil olan sultan, din ve devletin menfaatine ters düşen en küçük hataları bile affetmemiştir. Dedesi Yavuz Sultan Selim Han gibi o da Hırka-i saadet dairesinde Kur'an-ı kerim okumuştur.IV.Murad Han'ın müspet icraatları, devlete asrın sonuna kadar devam edecek bir azamet kazandırmıştır.Sultan IV.Murad Han yakalanmış olduğu damla hastalığının ilerlemesi üzerine kurtarılamayarak yirmi sekiz yaşında vefat etmiştir.

Islahat Çalışmaları

Anadolu’da pek çok eşkıya reisini ve tayfasını katlederek temizleme faaliyetini sürdürmüştür.Birkaç yıl içinde onlarca insan idam edilerek, askerin ve serserilerin yüreği korku ile doldurulmuştur.
Halk üzerinde ağır ve ezici bir baskı kurmuştur.Özellikle geceleri, tebdil-i kıyafet dışarı çıkmakta ve koyduğu kurallara uymayanları kim olursa olsun öldürmüştür veya öldürtmüştür.
1633’te Cibali’de çıkan bir yangın sebebi ile İstanbul’un büyük bir kısmı yanıp kül olmuş, bunun üzerine padişah ülkede tütün içilmesini yasaklamıştır.
Gece fenersiz dolaşmak ve yatsı namazından sonra, ışık ve ateş yakmayı yasaklamıştır, emre uymayanlar amansız bir takip sonucu öldürülmüştür.
İstanbul kahvehanelerinin tamamını yıktırmış, geceleri bir kısım yerleri basıp bu suret ile elde ettiği şüpheli adamaları öldürerek İstanbul kabadayılarını sindirmiştir.
Orduya çeki düzen vermek için yoğun faaliyetlere girişmiştir.Öteden beri etkinlikleri kaybolmaya başlayan fakat devlet için çok faydalı bir teşkilat olan Tımarlı Sipahilerin durumlarını düzeltmiştir.
Harcamaları kısarak bütçeyi düzene sokmaya çalışmıştır.
Lübnan’da çıkan ayaklandırmalar bastırılmıştır.
İran topraklarına girmiş, Revan’ı kuşatmış ve onarttırmıştır.
Lehistan ile Kazaklar yüzünden çıkan anlaşmazlık, Osmanlı Devleti yararına sonuçlandırılmıştır.
Yönetim ve askeri yapıdaki bozulmaların nedenlerini anlayabilmek için Koçi Bey’e rapor hazırlatmıştır.

Araştırmalarım sonucu ( ayrıntıya girmeden ) bir araya getirdiğim bilgiler bütünüdür.Saygı göstermeniz dileği ile...