Şehzade Valiliği
I. Osman Karacahisar
Gündüz Alp Eskişehir (1301)
Orhan Sultanönü
Alaeddin Ali Bilecik
I. Murad İzmit (1329); Sultanönü (1330); Bursa; Gelibolu (1359)
Halil İzmit (?)
İbrahim Eskişehir
Süleyman Bolu; İzmit (1330); Balıkesir (1336); Bursa; Gelibolu (1356)
Melik-i Nasır Ankara (1365)
I. Bayezid Kütahya (1381-9)
Savcı Bursa (1382-5)
Yakub Balıkesir
I.Mehmed Amasya (1303-1403); Bursa (1403-13)
Ertuğrul Manisa; Balıkesir
İsa Antalya (1390); Balıkesir (1402); Bursa (1403)
Musa Kütahya; Bursa (1403-4); Edirne (1411-13)
Mustafa Antalya
Süleyman Sivas (1398); Manisa (1400); Edirne (1402-11)
II. Murad Amasya (1417-21); Manisa (1444-6)
Ahmed Amasya (1413)
Kasım Amasya (-1406)
Mahmud Amasya (1415)
Mustafa Isparta (1420)
II. Mehmed Amasya (1437-9); Manisa (1439-44, 1446-51)
Ahmed (A) Amasya (y.1434-7)
Alaeddin Ali Manisa (1437-9); Amasya (1439-43)
II. Bayezid Amasya (1457-81)
Cem Kastamonu (1468-74); Konya (1474-81)
Mustafa Manisa (1457); Konya (1466-74)
I. Selim Trabzon (1494); Semendire (1511)
Abdullah Manisa (-1481); Konya (1481-3)
Ahmed Amasya (1482-1513)
Alemşah Menteşe (y. 1481); Manisa (1507-10)
Korkud Manisa (1491-1502); Antalya (1502-9,1510-11); Manisa
Mahmud Kastamonu (-1504); Manisa (1504-7)
Mehmed Manisa (1504); Kefe (1505-7)
Şehinşah Manisa (1481-3); Konya (1483-1511)
Osman Çankırı
Mehmed Balıkesir (1501); Konya (1511-12)
I. Süleyman Bolu (1509); Kefe (1510-12); Manisa (1512-20)
I. Selim Manisa (1543-58); Konya (1558-9); Kütahya (1559-66)
Bayezid Konya (1546); Kütahya (-1558); Amasya (1558-9)
Cihangir Haleb
Mehmed Manisa (1542-3)
Mustafa Manisa (1533-41); Amasya (1541-53)
Osman Çorum (1558-9)
III. Murad Akşehir (1558-61); Manisa (1561-74)
III. Mehmed Manisa (1583-95)
Alıntıdır.