Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Abraham Lincoln'den, Osmanlı İmparatorluğu padişahına......
Büyük dost ve iyi insan.....
Majestelerinizin bana göndermek lütfunda bulundukları, tahta geçişinizi bildiren mektubunuzu aldım.Birleşik Devletlerin vefakar bir dostu olan muhteşem kardeşinizin vefatı dolayısı ile size olan derin sempatimi teyid ederim.
Onun tahtına geçişiniz sebebiyle, majestelerine samimi ve kalpten gelen tebriklerimi sunarım.Saltanatınızın sizin için saadetli ve şanlı ecdadınıza da layık olmasını temenni etmeme müsaade etmenizi talep ederim.
İki millet arasında eskiden beri mevcud olan dostluk ve iyi münasebetin devam ettirilmesi için hiç şeyin ihmal edilmeyeceğini, majestelerine teyid etmemi lütfen kabul buyurun.
Ve majestelerinizi Tanrıya ısmarlarım...

Bu mektup, miladın 1861 yılında Ekim ayının ikinci günü Washington'da yazılmıştır.
İyi dostunuz
Abraham Lincoln