1. #1
  ziberkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2007
  Yaş
  43
  Mesajlar
  2,462  Harp Mecmuası

  Bu sayfada izleyeceğiniz resimler, savaş döneminin ünlü dergisi "Harp Mecmuası"ndan alınmıştır... Bugün genellikle kişisel koleksiyonlarda bulunan, artık sahaflarda bile rastlanmayan bu dergi, zamanın Harbiye Nezareti (Savaş Bakanlığı) tarafından sadece savaş yıllarında yayınlanabilmiş askeri propaganda yayını olmasıyla da ayrı bir özellik taşıyor...

  İlk sayısı Teşrîn-i sâni 1331 (Kasım 1915) tarihinde yayınlanan harp Mecmuası, yayın hayatını Haziran 1334/1918 tarihine kadar sürdürebilmiştir. Son sayısı 27 numarasını taşımaktadır. Fiyatı 20 paradır.


  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Harp Mecmuası'nin ilk sayısının kapağı...


  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Bir keşif kolumuz, düşman süvari keşif kolunu toplu ve muvaffak ateşleriyle kaçırtırken...


  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  (Seddülbahir'de düşman elindeki mitralyözü kapıp bunları ateş altında siperlerimize kaçıran) Çavuş Pehlivan Ahmet oğlu İsmail (siyahi), Onbaşı Mustafa oğlu Şükrü ve Hasan oğlu Hüseyin...


  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Çehrelerinde neşve-i zafer (zafer sevinci) parıldayan iki kahraman gâzi askerimiz...


  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Çanakkale cephesine yollanan askerler, İstanbul'da kendilerini götürecek Şirket-i Hayriye vapurlarında.


  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Gelibolu harp sahasında top başında...

  Devam edecek...


  Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.
  Linklerde Sorun varsa Lütfen Bildiriniz.(Konu İsmi Veriniz)

 2. #2
  ziberkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2007
  Yaş
  43
  Mesajlar
  2,462

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Gelibolu cephesinde: Ateşe hazırlık...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  "Turquase"ı bize nişanlayıp mal eden nişancı Müstecip Onbaşı top başında, "nişan sandalyesinde" oturuyor...


  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Arıburnu'nda işgal edilen düşman siperinde ganimet yığıntısı...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Başkumandan Vekili Enver Paşa, refakatlerinde â'yândan İzzet Paşa...


  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Siper hayatı: Arkadaşları düşmanı gözlerken beride cenk musahebesi...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Çanakkale'de batırdığımız "Safire" tahtelbahrinin mühendisi olup zabitlerimizden birinin denize atladığı halde kurtaramadığı mühendis Bone'nin esir arkadaşları ve papaz efendiyle cenaze merasimi... -Düşmanlarımızla aramızda medeniyet mukayesesi-

  Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.
  Linklerde Sorun varsa Lütfen Bildiriniz.(Konu İsmi Veriniz)

 3. #3
  ziberkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2007
  Yaş
  43
  Mesajlar
  2,462

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  "Bouvet" zırhlısını batıran top ve batarya kumandanı Hilmi ve Mülazım Fahri Efendi...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Çanakkale'de millete zafer neşideleri (şiirleri) yazacak olan İstanbul Heyet-i Edebiyesi Arıburnu'nda, asker çadırları arasında...


  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Arıburnu Grup Kumandanı karargahında, maiyyet kumandanlarına tarassut (gözleme) emri verilirken

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Arıburnu Grup Kumandanı Esat Paşa, bataryaya hedef tayin ederken...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Seddülbahir'de grup kumandanı Vehip Paşa düşmandan iğtinam olunan makineli tüfekleri İstanbul Heyet-i Edebiyesi'ne teşhir ederken...


  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Sina cephesinde elimize geçen İngilizler'in Kermet(?) vapuru...
  Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.
  Linklerde Sorun varsa Lütfen Bildiriniz.(Konu İsmi Veriniz)

 4. #4
  ziberkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2007
  Yaş
  43
  Mesajlar
  2,462

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Çanakkale’de esir aldığımız İngiliz zabitleri ve askerlerinden bir kaçı..

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Başkumandanlık vekili Enver Paşa ve fahri süvari mülazımı Adliye Nazırı İbrahim Bey, Çanakkale harb cephesinde torpido ile 5. Ordu karargâhına giderlerken...


  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Çanakkale cephesinde düşmanın ihraç iskelesi yapmak için bir eski zırhlı ile Fransız vapurlarından birini ve bir İngiliz şilebini batırarak liman haline koyduğu sahil...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Arıburnu'nda düşmanın tahassun ettiği (sığındığı) kovuklar...


  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Çanakkale'de İntepe'de topçu tarassut mevkiinde telefonla muhabere...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Arıburnu'nda düşmanın parçalanmış uzun muharebe toplarından. Başta Esad Paşa ve ortada Müsteşar Muavini Fahreddin Bey oturuyor...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Çanakkale'de İngilizler'den iğtinam edilerek "Ganimet Mitralyöz Bölüğü" namıyla teşkil olunan birliğin merasiminde dua okunurken... (Tekmil alan Alman subayı, 5. Ordu Komutanı Maraşal Liman von Sanders)

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Fransız ve İngiliz zabitlerinden birkaç esir...

  Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.
  Linklerde Sorun varsa Lütfen Bildiriniz.(Konu İsmi Veriniz)

 5. #5
  ziberkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2007
  Yaş
  43
  Mesajlar
  2,462

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Anafartalar'da tarassut mevkiinde bir batarya kumandanı ricat eden düşmanın kollarına telefonla ateşi tanzim ettiriyor...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Seddülbahir'de düşmandan zapt ve iğtinam ettiğimiz (ele geçirdiğimiz) 24 çapında bir top...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Muhtelif cephelerden alınan İngiliz ve Fransız üserâsından (esirlerinden) bir kafile daha...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Düşman siperlerinden toplanıp bir yere depo ettiğimiz mühimmat ve cephanelerin askerlerimize sûret-i tevzîi ve kayıt muamelesi...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Çanakkale'de düşmanın kaçacağı günü yalnız bir fırkamız cephesine attığı mermiler...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Yarımadayı terkeden düşman birliklerinin bıraktığı top arabaları...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Yarımadayı terkeden düşman birliklerinin bıraktığı kum torbaları...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Çanakkale'de Arıburnu muharebatında fevkalade ibraz-ı fedâkâri eden (fedakarlık gösteren) alaylardan 27. Alay'ın sancağına maa (beraber) altın ve gümüş imtiyaz ve harp madalyaları tâ'lik (asma/takma) merasimi...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Boru ve trampetlerle askerlerimizi şevkle hücuma saldıran bir alayın borazan takımı zafer eğlencesinde...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Çanakkale cephesinde "düşmana kanlı bir baskından sonra" yeni bir baskın neşesiyle kuytu orman yamacında dinlenip "yârenlik" eden bir postamız...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  İntizar mevziinde sahra bataryalarımızdan biri. ..

  Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.
  Linklerde Sorun varsa Lütfen Bildiriniz.(Konu İsmi Veriniz)

 6. #6
  ziberkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2007
  Yaş
  43
  Mesajlar
  2,462

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Çanakkale'nin tarihe geçen minaresi. Boğaz muharebelerinde istihkamlarımız karşısında aciz kalan kara yüzlü düşman her mağlup çıktığı günlerde aczini yenmek için bu ak yüzlü minareye serseri mermisini savururdu. Nihayet minare böyle satrançvari siyaha boyanarak düşman mermisinden gizlenmiştir...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Düşmanın yarımadadan çekilmesi üzerine, sahilde denizi seyreden zabitlerimiz..

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Galiçya cephesinde yeni vesait-i harbiyemizden...


  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Dobruca'daki fırkalarımızdan birinin kârargahı, Mecidiye'ye giren muzaffer kıtaatımızı tarassut iderken

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Biga'da: Çanakkale'nin ölmez mefahiriyle bize gurur besleten şehitlerin mukaddes diyarından bir levha: Meşhed (şehitlik) ve abidesi  alıntıdır. Selametle.
  Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.
  Linklerde Sorun varsa Lütfen Bildiriniz.(Konu İsmi Veriniz)

 7. #7
  ziberkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2007
  Yaş
  43
  Mesajlar
  2,462

  Konu resimleri yendien upload edilmiştir. Selametle
  Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.
  Linklerde Sorun varsa Lütfen Bildiriniz.(Konu İsmi Veriniz)

Bu Konu için Etiketler

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş