Osmanlı Bankası Banknotları

Abdülaziz Dönemi
Emisyon / 15 Zilhicce 1279 - 3 Haziran 1863

200 Kuruş

Osmanlı Bankası Banknotları

Osmanlı Bankası Banknotları Osmanlı Bankası Banknotları

200 Kuruş

Osmanlı Bankası Banknotları


200 Kuruş

Osmanlı Bankası Banknotları

Abdülaziz Dönemi

1. Emisyon / 15 Zilhicce 1279 - 3 Haziran 1863

2 Altın Mecidiye

Osmanlı Bankası Banknotları

5 Altın Mecidiye

Osmanlı Bankası Banknotları


II.Abdülhamid Dönemi

3. Emisyon / 15 Zilhicce 1299 - 25 Ekim 1882

5 Lira ("El-gazi"siz tuğra)

Osmanlı Bankası Banknotları

5 Lira ("El-gazi"li tuğra)

Osmanlı Bankası Banknotları

4. Emisyon - 1.Tertip / 1 Muharrem 1326 - 4 Şubat 1908

Basılmasına rağmen padişah değişikliği nedeniyle tedavül etmemiştir.

5 Lira ("El-gazi"li tuğra)

Osmanlı Bankası Banknotları

100 Lira ("El-gazi"li tuğra)

Osmanlı Bankası Banknotları

V.Mehmed Reşad

4. Emisyon / 1 Muharrem 1326 - 4 Şubat 1908

5 Lira ("El-gazi"siz tuğra)

Osmanlı Bankası Banknotları

50 Lira ("El-gazi"siz tuğra)

Osmanlı Bankası Banknotları

100 Lira ("El-gazi"siz tuğra)

Osmanlı Bankası Banknotları

5. Emisyon / Ramazan 1332 - Ağustos 1914

1 Lira ("El-gazi"siz tuğra)

Osmanlı Bankası Banknotları

1256

1.Emisyon %12 5 Faizli Kaimeler

50 Kuruş (elyazması)

Osmanlı Bankası Banknotları

100 Kuruş (elyazması)

Osmanlı Bankası Banknotları

250 Kuruş (elyazması)

Osmanlı Bankası Banknotları

1277

50 Kuruş

Osmanlı Bankası Banknotları

100 Kuruş

Osmanlı Bankası Banknotları

1293

İlk defa olarak bu paraların arkasında Osmanlı Bankası damgası vardır

10 Kuruş

Osmanlı Bankası Banknotları

20 Kuruş

Osmanlı Bankası Banknotları

Osmanlı Bankası Banknotları

1 Kuruş

Osmanlı Bankası Banknotları

5 Kuruş

Osmanlı Bankası Banknotları

Osmanlı Bankası Damgası

Osmanlı Bankası Banknotları

Osmanlı Bankası Banknotları

1. Emisyon / 30 Mart 1331 - 12 Nisan 1915

1 Lira

Osmanlı Bankası Banknotları

5 Lira

Osmanlı Bankası Banknotları

VI.Mehmed Vahdeddin döneminde basılan bütün kağıt paralarda 28 Mart 1334 tarihi vardır

2½ Lira

Osmanlı Bankası Banknotları


5 Lira

Osmanlı Bankası Banknotları

10 Lira

Osmanlı Bankası Banknotları

Kaynak: osmanliparaları.com