Sömürgecilik...

Büyük devletlerin gelişmemiş ülkeleri ve milletleri siyasi ve ekonomik olarak himayelerine almalarıyla bu bölgelerin yer altı ve yer üstü kaynaklarını istedikleri gibi kullanmalarına "Sömürgecilik" denir