Lale Devri (Ahmet Refik)


Milletlerin tarihlerinde hezimet sahneleri kadar, zafer tabloları da vardır. Karanlık dönemlere rastlandığı gibi, aydınlığın uç verdiği, ışık ve renk huzmelerinin esrarengiz bir görünüme büründürdüğü zaman dilimlerine de tesadüf edilir. Lale, bir devre adını veren bir sembol çiçek. Üçüncü Ahmet, barış sever bir padişah. Nevşehirli Damat İbrahim paşa, yenilik taraftarı. Sanata, edebiyata, mimariye aşık. Padişahla veziri, bir dalın iki meyvası. ``Lale devri`, göz kamaştırıcı manzaralarıyla, ikisininde icraatını hüzün verici çizgilerle ortaya koyuyor. Bu eser, Lale bahçelerinin, şeyda bülbüllerinin ve hazin bitişin hikayesidir.Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...


Alıntıdır