Ötügen'den Ankara'ya Türk Tarihi


Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...


ÖNSÖZ

Tarih dersinin öğretiminde ve öğreniminde haritaların sağladığı kolaylıkların önemi herkesçe bilinmektedir.

Tarih öğretiminde yer, zaman, neden ve sonuç önemlidir. Bunlar olmadan tarih öğretimi yapılamaz.

Görsel araç-gereçler olmadan da tarih dersi zevkli hale getirilemez. Bütün öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılmalıdır. Ezberciliğin sıkıcılığı ancak böyle aşılabilir kanısındayım. Önemli olayların tarihi, nedeni ve sonuçları elbette ezberlenecektir. Fakat bu ezber bizi, gerek özel tarih ve gerekse genel tarih olaylarında yoruma ve günümüz olaylarına ışık tutmaya götürmelidir. Sonuçta; kişisel ve toplumsal varlığımızın, sonsuza kadar onurlu bir şekilde sürdürülmesi amaç olmalıdır.

Ötügen'den Ankara'ya Türk Tarihi, bu amaçla hazırlanmıştır. Olaylar, kronolojik sırayla ele alınmıştır.

Elinizdeki kitabın, her ne kadar müfredat programı esas alınarak, öğrenciye yönelik olarak hazırlandığını belirtsem de, Türk'ün geniş coğrafyasın da herkese de hitap ettiği kanısındayım.

Ötügen'den Ankara'ya, Türk Tarihi havalandırılmıştır (Haritalar kareleme yöntemi ile bilgisayarda çizilmiştir). Önemli olaylar, harita içlerinde oklarla desteklenmiştir. Böylece, haritalarla metinler arasında bir bütünlük sağlanmıştır.

Konular;
1. İslamiyet Öncesi (Şamanist Dönem) Türk Devletleri
2. İlk Türk - İslam Devletleri
3. Türkiye Selçuklu Devleti
4. Osmanlı Devleti
5. Türk Kurtuluş Savaşı, olmak üzere, beş bölümde toplanmıştır.

Kısa ve öz tutulmuştur. Teferruata girilmemiştir. Olaylar, özellikle neden ve sonuç ilişkisi içinde verilmiştir. Anahtar cümlelerle araştırma ve düşünme ikilisinin ön plana çıkartılması amaçlanmıştır.

Kendi alanında bir boşluğu doldurduğuna inandığım, ÖTÜGEN'DEN ANKARA'YA TÜRK TARİHİ adlı kitabımın faydalı olacağı inancıyla, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Ayrıca, çalışmalarım süresince benden bilgisayar desteğini esirgemeyen Yılmaz Bilgisayar'a (Levent-Bülent) ve Saray Medikal Yayıncılığın sahibi Çetin Gültekin ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Davut Recep ERGÜÇSadece Üyeler Linkleri Görebilir...