AŞAĞIDAKİ KELİMELERİ UYGUN CÜMLELERİN YANINA YAZINIZ.
Nişancı,reis-ül küttap,kazasker,sadrazam,defterdar,şeyh-ül İslam,Kaptan-ı Derya,Divan-ı Hümayun,vezir,
Serdar-ı Ekrem, I.Orhan,Osman Gazi,II.Mahmut,Kubbealtı,Anadolu,Rumeli 2*25=50 puan

1-Arazi kayıtlarını tutardı.(…………..)
2-Divandaki büyük davalara bakardı.(………..)
3-Başlangıçta nişancının yardımcısı konumundayken;sonradan 18.yy da Hariciye Nazırı konumuna yükseldi.(……….)
4-Seferde değilse ve İstanbuldaysa Divan Toplantılarına katılırdı.(………………)
5-Divanın doğrudan üyesi değilse de doğal üyesi sayılırdı.
6-15. yy da padişah divana başkanlık yapmayı bırakıp başkanlığı ona devretmişti.
7-Eğer padişah sefere çıkmazda sadrazam bu ünvanı alarak padişahın yetkilerini kullanırdı.(……………)
8-Onun döneminde Divan ,devlet kurumları,İlhanlılardan örnek alınmıştı.
9-Padişahın mührünü taşıyan ve kullanma yetkisine sahip olan divan üyelerilerdir.(…………., ,………….)
10-Müftüleri ve müderrisleri atardı.(…………..)
11-Devletin gelir ve giderinden sorumluydu. (…………..)
12-Divan özgün olarak Onun döneminde ilk kez kurulmuştur. (…………..)
13-Dış devletlere yazılan Fermanlara padişahın mührünü vururdu. (…………..)
14-Devlet işlerinin görüşüldüğü toplantıya denirdi. (…………..)
15-Vezirlerin toplandığı yerken sonradan lakapları oldu. (…………..)
16-Kazasker ve defterdarların orada görev yapanı üstün tutulurdu. (…………..)
17-Donanmanın en yetkili komutanıydı. (…………..)
18-Divan döneminde kaldırılarak nazırlıklar kuruldu. (…………..)
19-Divanın kararlarının dine uygunlu konusunda fetva makamıydı. (…………..)
20-Bu günkü maliye bakanına karşılık gelir. (…………..)
21-Bu günkü milli eğitim bakanı ve adalet bakanına karşılık gelir. (…………..)
22-Bu günkü Bayındırlık bakanına karşılık gelir. (…………..)
23-Bu günkü Başbakanlık makamına karşılık gelir. (…………..)
24-Bu günkü bakanlara karşılık gelir. (…………..)
25-Bu günkü oramirale karşılık gelir. (…………..)
Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız.
Devletçilik ilkesini açıklayınız.(Bu ilke doğrultusunda yapılan inkılapları yazınız.)10 p
Laiklik ilkesini açıklayınız. .(Bu ilke doğrultusunda yapılan inkılapları yazınız.)10p
Milliyetçilik ilkesini açıklayınız. .(Bu ilke doğrultusunda yapılan inkılapları yazınız.)10p
Cumhuriyetçilik ilkesini açıklayınız. .(Bu ilke doğrultusunda yapılan inkılapları yazınız.)10p
Tarihi olayların deneyi yapılabilir mi?niçin? 5 puan
Tarihle ilgili bildiklerimizin değişebilirliğini bir örnekle açıklayınız. 5 puan