Kimlerin bu tazminatı alacağını aşağıdaki linkten kararı indirerek 14-15. sayfaları okumalısınız.
Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

Tüm memurların zam ve tazminatları 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre ödenmektedir.
Bu kararnamrnin Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personelinde bazı meslek mensupları için temininde güçlük zammı öngörülmüştür.
Temininde güçlük zammı verilen eğitim personeli şu şekildedir:
"* 4 Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda (Özel Alt Sınıflar Dahil), Yatılı İlköğretim Bölge okullarında:
a) Müdür............................................. ................... : 250 -
b) Müdür Yardımcısı........................................ ..... : 250 -
c) Öğretmen.......................................... .................: 250 -

* 3- Başöğretmen, Uzman Öğretmen ve Öğretmenlerden belleticilik görevi verilenlere ayrıca (100) puan iş güçlüğü zammı ödenir.
* 4- Esas ve usulleri ilgili Bakanca tespit edilecek değerlendirmeye göre seçilmek suretiyle;
A) Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Polis Koleji ile Askeri Liselerde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek;
a) Müdür, Müdür Yardımcılarına,
b) Yabancı dil dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmenlere,
c) Yabancı dil öğretmenlerine,
d) Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine,
B) Fen Liselerinde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek Müdür, Müdür Yardımcıları, Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine,
değerlendirme sonuçlarına dayanılarak, Bakan Onayı ile (500) puana kadar temininde güçlük zammı ödeni
r."

Zamlar, yan ödeme katsayısı (0,020987) ile çarpılarak alınabilecek zam miktarı tutar olarak bulunabilmektedir.
250 puanlık temininde güçlük zammı 5,2 lira
500 puanlık temininde güçlük zammı 10,4 lira analmaına gelmektedir.
Yukarıdaki kapsama giren öğretmenlerin maaş bordlarında, temininde güçlük zammı kalemi olup olmadığına bakması değilse kurumuna başvuru yapması gerekmektedir.

Kaynak: memurlar-net