Ekim İhtilali, Fransız İhtilali’nden sonra dünya tarihinin en önemli ihtilali olarak gösterilmektedir. Çökmeye yüz tutan Rusya imparatorluğu 19. yüzyıldan itibaren ihtilalci örgütlerin propagandası ile çalkalanmaktaydı. Avrupa’dan Rusya’ya sıçrayan sosyalist düşünceler kısa zamanda çarlıktan nefret eden gruplarca benimsenmiş ve hatta bunun sonucunda devrimci örgütler tarafından 1881’de Çar II. Aleksandr’a karşı bir suikast düzenlenmişti.

20. yüzyılın başlarına gelindiğinde ise Rusya’nın önce Japonya ile girdiği savaş, ardından ise patlak veren I. Dünya Savaşı Çarlığın sonunu getirmişti. Köylü ayaklanmaları, toplu grevler ve isyanlar Çarlığı tarihe gömerken Bolşevikleri beklemedikleri bir anda iktidara taşımış, böylece dünya tarihinde ilk kez sosyalist bir devlet kurulmuştu.

Bu makalede ekim İhtilalinin nedenleri, gelişimi ve gerçekleşmesi hakkında bilgiler verilmiştir.Özellikle Şubat-Ekim arasında Rusya’da yaşanan olaylar, Kornilov isyanı, Geçici
Hükümet’le Bolşevikler arasındaki iktidar mücadelesi ve Bolşeviklerin iktidar serüveni orijinal kaynakların çevirisi yapılmak suretiyle incelenmiştir.

Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...