Lise 1 Tarih dersi 4. ünitesi olan İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. yüzyıla kadar) ünitesini dahilinde İslamiyet’in Doğuşu ve İlk İslam Devletleri arasında yer alan Emeviler konusuyla ilgili videoyu aşağıdan seyredebilirsiniz. Videonun içeriğinde Şam Valisi Muaviye'nin halife oluşu, hilafetin saltanata dönüşmesi, kerbela olayı ve İslam toplumundaki kesin ayrılıklar, Türk Arap mücadelesi, Emevi döneminin özellikleri, berid teşkilatı üzerinde durulacaktır.