Lise 1 Tarih dersi 4. ünitesi olan İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. yüzyıla kadar) ünitesini dahilinde İslamiyet’in Doğuşu ve İlk İslam Devletleri arasında yer alan Abbasiler konusuyla ilgili videoyu aşağıdan seyredebilirsiniz. Videonun içeriğindeAbbasilerin Emevilere son verişi, başkentin Bağdat oluşu, abbasiler dönemi Türk-Arap ilişkileri, Harun Reşid dönemi, İslam Rönesansı, Mutasım dönemi ve özellikle samerra şehri, Avasım, Talas Savaşı ve sonuçları, Tevaif-i Mülk kavramı, Abbasi Devleti'nin zayıflaması ve yıkılışı, Abbasi Devleti'nin İslam medeniyetine katkıları ve Abbasi Devleti'nin özellikleri üzerinde durulacaktır. Bu videonun öncesinde Emeviler konu Analtım videosu seyredilmişse çok rahat bir şekilde Emeviler ile abbasiler arasında ki farklar ortaya konulabilir.