Mısır'da Kurulan Türk Devletleri

Tolunoğulları (868-905)


Tolunoğulları Devleti Özeti

Kurucusu: Tolunoğlu Ahmet
Kurulduğu Yer: Mısır
Başkenti: Fustat (El Kata-i)
En Geniş Sınırları: Mısır, Suriye, Lübnan, Filistin ve Bingazi
Etnik Yapı: Yönetenler Türk, yönetilenler Arap

+ Abbasilerin merkezi otoritesinin zayıflaması üzerine, Tolunoğlu Ahmet Bey kendi Devleti'ni kurdu.
+ Mısır'da kurulan ilk Türk-İslam devletidir.
+ Tarım, bayındırlık, ticaret ve mimari alanda önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla Mısır'daki sosyal yaşayışı ve ekonomik yaşayışı ileri seviyeye ulaştı.
+ Tolunoğulları'nın en önemli mimari eserleri: Tolunoğlu Ahmet Camii ve Ulu Cami
+ Tolunoğulları Devleti'nin kısa yaşamasının sebebi: Yönetenlerin Türk, yönetilenlerin Arap olması.
+ Abbasilerin saldırısıyla Tolunoğlu devleti yıkılmıştır.
+ Tolunoğlu Ahmet, kurmuş olduğu “Maristan” adını verdiği hastane ve eczane için 60.000 dinar ayırmıştı. Hastaneye esir, asker, zengin veya fakir herkes alınır, hastalardan tedavi için herhangi bir ücret alınmazdı.