Mısır'da Kurulan Türk Devletleri

İhşidiler (Akşitler) (935-969)


İhşidiler Devleti Konu Anlatımı
Kurucusu: Muhammed bin Toğaç (Ferganalı Muhammed)
Akşit (İhşid) ne demek: Fergana hükümdarlarının kullandığı ünvan. Muhammed bin Toğaç'a Abbasi Halifesi Er-Razi Billah tarafından verilmiştir.
Kurulduğu Yer: Mısır
Başkenti: Fustat (El Kata-i)
Hakimiyet Alanı: Mısır, Filistin, Hicaz
Etnik Yapısı: Yönetenler Türk, yönetilenler Arap


+ Abbasilerin Mısır'daki Türk kökenli valilerinden Muhammed tarafından kuruldu.
+ Bu devlet Türklerin Mısır'da kurdugu ikinci devlettir.
+ Devletin egemenlik alanı Hicaz'ı ve Suriye'yi de kapsamıştır. Bu sırada Tunus'ta kurulan Fatimiler İhşitleri yıkarak, Abbasi devletine son vermeyi amaçladılar.
+ Fatimilerin güçlü saldırıları sonucu yıkıldılar.
+ Ihşidi Devleti'nin çabuk yıkılmasının sebebi: Yönetenlerin Türk, yönetilenlerin Arap olması.