Büyük Selçuklu Devleti

Oğuz türkleri ve oğuz adının Anlamı

Oğuz Türkleri Oğuz Adının Anlamı

+ Oğuzlar, Türklerin en kalabalık ve tarihte en etkin rol oynayan koludur.
+ Oğuz, "boylar, kabileler" demektir.
+ oğuz Kağan Destanı'na göre, Oğuzhan, ilk üç oğluna Üçok, diğer üç oğluna Bozok ünvanlanı vererek Oğuzları iki kola ayırmıştır.
+ Kökeni oğuz Kağan'a dayanan bütün Türk boylan bu iki koldan türemiştir.
+ Oğuzlara, Araplar Guz, Bizanslılar Uz, Ruslar Tork demişlerdir. Oğuzlara Müslüman olduktan sonra "Türkmen" (Yörük) denilmiştir.
+ 24 oğuz Boyu vardır.
+ Büyük Selçuklu Devleti, oğuz Türklerinin Üçok koluna mensup olan Kınık boyu tarafından kurulmuştur.

NOT: Osmanlılar Kayı boyuna, Karamanoğulları Avşar boyuna mensuptur. Örneğin Karadeniz kıyılarında yaşayan Türkmenlerin çoğu Çepnidir. Ayrıca her oğuz boyunun kendine has karakteristik özellikleri vardır. (Avşarlar çok inatçıdır, çepnilerin kadınları çok çalışkandır vb.)

oğuzların tarihte kurdukları Devletler

  1. Oğuz Yabgu Devleti
  2. Büyük Selçuklu Devleti
  3. Anadolu Selçuklu Devleti
  4. Harzemşahlar
  5. Karakoyunlular
  6. Akkoyunlular
  7. A nadolu Beylikleri
  8. Osmanlı Devleti
  9. Türkiye CumhuriyetiDaha fazla 24 oğuz boyu şeması (tablosu) için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...