Büyük Selçuklu Devleti (1040 - 1157)

Büyük Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu


Büyük Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu Ders

+ Devlete ismini veren Selçuk Bey, Oğuzların Üçok kolunun Kınık boyundandır.
+ Uygurların egemenliginde yaşayan Oğuzlar, Uygurlar yıkılınca, Seyhun Nehri çevresine yerleştiler.
+ Burada Oğuz Yabgu Devleti'ni kurdular .
+ Selçuk Bey, Oğuz Yabgu devleti komutanlarında Dukak Bey'in oğludur.
+ Dukak Bey'in ölümünden sonra, Selçuk Bey de şubaşı oldu.
+ Ancak bir sure sonra Oğuz Yabgusu ile arası açıldı.
+ Selçuk Bey, kendisine bağlı Oğuzlarla Cend şehrine geldi.
+ Bir sure sonra da Müslüman oldular.
+ Selçuk Bey'in Mikail, Arslan, Yusuf ve Musa adlarında dört oğlu vardı.
+ büyük oğlu Mikail, Selçuk Bey'den önce öldüğü için torunları Tuğrul ve Çagrı'yı Selçuk Bey yetiştirdi .
+ Selçuk Bey'in ölümünden sonra Oğuzların başına Arslan Bey, yabgu unvanıyla geçti.
+ Maveraünnehir bölgesinde güç kazanan Arslan Bey, Karahanlı ve Gazneli devletlerinin dikkatini çekti.
+ Gazneli Sultan Mahmut, Oğuzlann kendisi için tehlikeli olduğunu anladı ve Arslan bey ve ileri gelenleri tutuklattı.
+ Arslan Bey, hapis hayatı sırasında öldü.
+ Selçuk Bey'in torunlarından Tuğrul ve Çagrı Bey kardeşler, Selçukluları yeniden toparlamayı ve devleti kurmayı başardılar. (Devlet gerçek manada Dandanakan Savaşı'ndan sonra kurulmuştur.)

Büyük Selçuklu Devleti konu anlatım videosu için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...