1- Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin başlıca ekonomik faaliyeti nedir? Neden?

Hayvancılıktır. Bölgenin iklim şartları ve bozkırlarla kaplı olması göçebeliği dolayısyla da hayvancılığı desteklemektedir.

2- İlk Türk Devletlerinde daha çok hangi hayvalar yetiştirilirdi?

Orta Asya'da daha çok at ve koyun yetiştirilirdi.

3- Orta Asya’da yaşayan ilk Türk topluluklarının bilinen başlıca yiyecek ve içecekleri nelerdi?

Yiyecek: Sütlü darı, peynir, yoğurt da bozkır yemeklerindendi.
İçecek: Kımız, begni-bekni ve bozadır. Yoğurdun kiraz veya kayısı ile tatlılaştırılması şeklinde ve Çincede “lo” adı ile geçen bir içki Hunlar arasında yaygındı.

4- İlk Türk Devletlerinde tarım hakkında bilgi veriniz.

Türkler tarımı, sadece akarsu kenarında ovalarda yapmışlardı. Eski Türk toplumunda tarıgçı/tarıdacı adıyla anılan bir çiftçi kesimi bulunuyordu. “Tarla” ve “ekin” Türkçenin en eski kelimelerindendir. Buğday, arpa, mısır Hunlar döneminden beri yetiştirilmekteydi. Baklagiller ile kendir gibi sanayi bitkileri de yetiştirilmişti. Saban, orak, düven tarımda kullanılan başlıca aletler olup üretilen buğdaylar değirmenlerde un hâline getirilmekteydi.

5- Kök Türk Kağanı Kapgan'ın tarıma verdiği önemi bir örnekle açıklayınız.

Kapgan Kağan'ın Çin’den vergi olarak 1250 ton tohumluk buğday ile üç bin adet tarım aleti alması onun tarıma verdiği önemi gösterir.

6- Uygurlarda tarım hakkında bilgi veriniz.

Uygurlar bugün dahi kullanılmakta olan sulama kanalları yapmışlar, nehirlerini yönünü değiştirerek sulama ve su değirmenlerinde kullanmışlardır. Üzüm yetiştirmiş, pekmez ve şarap yapmışlardır.

7- Türklerde başlıca giyim eşyası malzemeleri nelerdir?

Başlıca giyim malzemeleri; koyun, kuzu, sığır, tilki ve az miktarda ayı derisi, koyun ve deve yünü ile keçi kılıydı. Türkler bez dokurlardı. Uygurarın çiçekli dokumaları ünlüydü.

8- İlk Türk Devletlerinde vergi memurlarına hangi adlar verilirdi?

Kök Türklerde “tudun", Turfan Uygurlarýnda “ağıcı” denirdi.

9- Turfan Uygurlarında halktan kaç çeşit vergi alınırdı?

Mesken, hayvan ve toprak vergileri alınırdı.

10- Türlerde en çok gelişen zanaat dalının adı neydi?

Demircilik.

11 – Doğu ile Batı ülkeleri arasında önemli bir yol olan İpek Yolu’nda taşınan başlıca ticari malların isimleri nelerdir?
Kağıt, Çini, Cam ve İpek

12 – “Kürk Yolu” nereden başlar ve nereye kadar uzanırdı?
Kürk Yolu, Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayarak Altay – Sayan dağları üzerinden Çin’e ulaşıyordu. İpek Yolu'na paralel kuzeyden giden ticaret yolu.

13 - “Kürk Yolu”nda taşınan başlıca ticaret malları nelerdi?
Sincap, sansar, tilki, samur, kunduz, vaşak vb. hayvanların kürkleridir.

14 – Orta Asya’daki Türk Devletlerinde ticaretteki başlıca ödeme şekilleri nelerdir?
Mal takası şeklindeki ayni ödemeler, mühürlenmiş kumaş materyaller, kuanpoyu (resim formatta bez/kumaş), madeni paralar ve kağıt paralar