Sarayda sultanın ailesi ve maiyeti otururdu. saray görevlilerinden bazıları şunlardır:

Emir-i Alem Sultanın bayrağını, saltanat sancaklarını taşımak ve muhafaza etmekle görevliydi.
Emir-i Candar Saray muhafızlarının başı olup, emrindeki hassa birlikleriyle sarayın ve sultanın güvenliğini sağlamakla görevliydi.
Hacibül Hüccab Sarayda, sultanla divanlar arasındaki irtibatı sağlardı. Hacibler, sultanın güvendiği kişiler arasından seçilirdi.
Emir-ı Çeşnigir Sultanın yemeklerini hazırlayan ve sofra hizmetlerini yapan çeşnigirlerin amiriydi.
Şerabdar-ı Has Sultanın şerbetlerini hazırlamakla, haftanın belirli günlerinde toplanan mecliste ve yemeklerde hizmetle görevliydi.
Serhenk Törenlerde ve sultanın seyahatlerinde yol düzenini sağlardı.
Emir-i Ahur: Sultanın atlarının ve saraydaki diğer hayvanların bakımını yaptırırdı.
Emir-ı Silahdar Merasimlerde sultanın silahlarını taşırdı ve silahhanedeki muhafızların amiriydi.
Emır-ı Meclis Sultanın ziyafetlerini hazırlatıp teşrifatçılık yapardı.