+ Çaka Bey, Bizans üzerine seferler düzenlerken esir düşmüş ve bir süre İstanbul'da esir kalmıştır.
+ İzmir ve çevresinde bir beylik kuran Çaka Bey bilinen ilk Türk denizcisidir. (1081)

+ Kurduğu donanma ile Bizans'a saldırılar yapmış, Ege adalarının bir kısmını ele geçirmiştir.
+ Çaka Bey, Balkanlardaki Peçenek ve Kuman Türkleri ve Anadalu Selçuklu Devleti ile anlaşarak Bizans'a karşı ortak bir saldırı planı yapmış ancak, Bizans Devleti Çaka Bey'in bu planını farkederek, Çaka Bey ile Anadalu Selçuklu Devleti Sultanı I. Kılçaslan'ın arasını açarak onu öldürtmüştür.
+ Bizans'ın İzmir'i ele geçirmesiyle Çaka beyliği sona ermiştir. (1093)
Diğer Türk Beylikleri
Tanrıvermişoğulları
+ Efes ve çevresinde Tanrıvermiş Bey tarafından kurulmuştur.

Sökmenliler (Ahlatşahlar)
+ Sökmen Bey tarafından Ahlat'ta kurulmuş , Eyyubiler tarafından yıkılmıştır.

Dilmaçoğulları
+ Dilmaçoğlu Mehmet Bey tarafından Bitlis'te kurulmuş, Akkoyunlular tarafından yıkılmıştır.

İnaloğulları
+ İnal Bey tarafından Diyarbakır'da kurulmuş, Eyyubiler tarafından yıkılmıştır.

Çubukoğulları
+ Çubuk Bey tarafından Harput'da kurulmuşlardır.

İnançogulları
+ Denizli civannda kurulmuşlardır.