I. Dünya Savaşı'nın galip devletleri ile mağlup devletleri arasında yapılan antlaşmaların maddelerini aşağıdaki tablodaan görebilirsiniz. Böylece antlaşma maddelerini galip ve mağlup devletler açısından değerlendirerek bunun Avrupa'da güçler dengesine etkilerinin neler olabileceğini tespit edebilirsiniz.

Dünya Savaşı Sonrası Yapılan Antlaşmaların