Nusret Karaca

Osmanlı Padişahı Vahdettin döneminde azınlık isyanlarına karşı mücadele edenleri ikna ederek yatıştırmak amacıyla kurulmuştur.

İngiliz Muhipler Cemiyeti üyesi Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın ve Padişahın öncülüğünde kurulan bu heyet ‘’Heyet-i Nasiha’’ adıyla tarihe geçmiştir. Ancak bu heyetin halkı sakinleştirme çabaları zaman zaman etkisiz kalmıştır.

Örneğin Aydın’da Şehzade Abdürrahim’e karşı çıkanlardan biri de Esat Hoca (İleri)dir. Milli Mücadele yıllarında adından çokça bahsettiren Esat İleri Hıristiyanlara iyi geçindiklerini onların kendilerinden daha rahat ve mutlu huzurlu yaşadıklarını, kendilerinin muhtaç ve ekonomik açıdan öldürülmeye alışılan bir toplum durumunda olduğunu dile getirerek nasihatlerin kendilerinde değil, bu amaçla çalışan kesime verilmesi gerektiği konusunu ve görüşünü ortaya atmış, savunmuştur. Bu konuda Atatürk Araştırma Dergisi’nin 1990 yılında yayınlanan 18. Sayısında ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.