TİRE MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ I.DÖNEM I.YAZILI SORULARIYÖNERGE: İlk 10 soru 6 ,diğer sorular 8’er puandır.1-Rus işgaline karşı savaşan ve bağımsız Türkistan için mücadele veren birliklere ne denir?.Basmacı Birlikleri.( 6 puan)
2-Kendini idare edemeyecek durumdaki üçüncü Dünya ülkelerinin gelişmiş Avrupa ülkelerinin vesayetinde(yönetiminde) olan yönetim şekline ne denir?Manda yönetimi...( 6 puan)
3-1929 Dünya Ekonomik Krizinden etkilenmeyen tek ülkenin adı nedir?...SSCB..(6 puan)
4-Türkiye 1929 Ekonomik Krizin etkilerinden kurtulmak için ne yapmıştır?.Yerli malı kullanımı tesvik edilmiştir.(6 puan)
5-Temel amaçları uluslar arası işbirliğini geliştirme,uluslararası barışı sağlama ve devletlerarası anlaşmazlıkları çözmek olan uluslararası örgütün adı nedir?.....Milletler cemiyeti..(6 puan)
6-Fransa’nın Almanya karşısında güvenliğini sağlamaya çalışmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan ve temelinde karşılıklı saldırmazlık olan antlaşmanın adı nedir?..Locarno...(6 puan)
7-Devletlerin sorunlarını barışçıl yollarla çözmesinin kabul edildiği,savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayıldığı paktın adı nedir?.Briant- Kellogg..(6 puan)
8-İtalya'da 1922-1943 yılları arasında etkinliğini sürdüren, meslek kuruluşlarına dayanan, devlet sınırlarını genişletmeyi amaçlayan, yetkinin, tek partinin elinde toplandığı düzene ne ad verilir?.Faşizm..(6 puan)
9-Almanya'da 1930'lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikasına ne ad verilir?..Nazizm..(6 puan)
10-İspanya’da Cumhuriyetçi ve milliyetçilerin mücadeleleri sonucu ülke yönetimini eline geçiren kişinin adı nedir?.Franco..(6 puan)
11-Musul ,Borçlar,Yabancı Okullar,Nufus mübadelesi sorunları Türkiye’nin hangi yıllar arasında karşılaştığı sorunlardır?..1923–1930..(8 puan)
12-Milletler Cemiyeti’ne giriş,Balkan Antantı, Sadabat Paktı,Hatay Meselesi Türkiye’nin hangi yıllar arasında karşılaştığı sorunlardır?...1931–1939..(8 puan)
13-Musul İngilizler ile imzalanan hangi antlaşma sonucu Irak’a bırakılmıştır?.Ankara.. (8 puan)
14-TC Batı sınırlarını güvence altına almak için Romanya Yunanistan ve Yugoslavya ile hangi antlaşmayı imzalamıştır?..Balkan Antantı..(8 puan)
15-TC Doğu sınırlarını güvence altına almak için İran Afganistan ve Irak ile hangi paktı imzalamıştır?.Sadabat Paktı.(8 puan)Ali AVCI
Tarih Öğretmeni