9.sınıflar Tarih 1 Dersi 1. Dönem 1.Yazılı Soruları

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları Uygun kelimelerledoldurunuz. 20 puan
Kelimeler: Birinci elden, Yazılı Kaynak, Sözlü Kaynak,Miladi Takvim, 12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri Takvim, Halil İNALCIK,Tükidides, Heraldik, Filoloji, Nümizmatik, Arkeoloji, zaman göre, Mekâna göre,Sümerler, Mısırlılar, Paleografi, Herodot

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
1- Türk Tarihinin yaşayan En büyük Tarihçisi olarak kabuledilen kişi ….HALİL İNALCIK…….. dır.
2- Öğretici Tarihin öncüsücü Tarihin ikinci babası olarakkabul edilen kişi ….TUKİDİDES….dır.
3- Özellikle Yazılı kaynakların olmadığı dönemlerinaydınlatılmasında kullanılan tarihe yardımcı bilim…ARKEOLOJİ...dır.
4- Mühürleri inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı…..HERALDİK.…..dır.
5- Dünya da varolmuş ve halen var olan dilleri incelerekTarihe yardımcı olan bilim dalı ...FİLOLOJİ.…dır.
6- Güneş yılı esaslı ilk takvimi kullanandevlet……..MISIRLILAR.……….dır
7- ''Ortaçağ tarihi'' Tarih sınıflandırmasında……ZAMANA.…………göre sınıflandırmadır.
8- Eski Paraları inceleyen bilim dalına…………….NUMİZMATİK…denir
9- Orta Asya Türk devletleri tarafından kullanılantakvim… ..12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ………..dır.
10- Destanlar………….SÖZLÜ..……………..kaynaktır.

Aşağıdaki Klasik Soruları Cevaplandırınız. 40 puan
1- İyi bir Tarih araştırmacısında bulunması gerekenözellikler nelerdir?
2- Atatürk Türk tarihinin araştırılmasına önem vermiştir.Atatürk'ün tarihe verdiği önemi yaptığı faaliyetleri yazarak açıklayınız.
3- Ateşin bulunması insanlık tarihine ne gibi katkılaryapmıştır? Yazınız.
4- “Bir olayın tarihi bir olay olabilmesi için üzerinden50 yıl geçmesi gerekir” diyen bir tarihçi bunu niçin söylemiştir?
5- Niçin tarihimizi öğrenmeliyiz. Tarih öğrenmenin öneminedir? Kendi cümlelerinizle anlatınız.

Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış olarak gruplandırınız.Cümlelerin başına doğru ise D; yanlış ise Y harfi koyunuz. 20 puan
1-(D) Tarihi bilgilerimiz değişebilir.
2-(Y) Tarihi Çağlar birbirinden ayrılırken insanlarınkullandıkları eşyalar göz önünde bulundurulmuştur.
3-(Y) Tarih araştırmalarında zaman zaman deney ve gözlemede başvurulabilir.
4- (Y)Tarihi kaynaklar kullanılan materyalin durumunagöre 4 ayrılır. Biri……YAZILI..……….dır

5- (Y)Ay Yılı esaslı takvimlerde 1 yıl 365 gün 6 saattir.

6- (Y)Tarihte kütüphane kuran devlet Akadlardır.
7-(D) Sümer şehir devletlerine site denilir.
8- (D)Tarihte sınıflandırma yapmanın temel amacı öğrenmeve araştırmayı kolaylaştırmaktır.
9- (Y)Olayların neden ve sonuçlarına bakmadan sadece öğütvermek amacıyla anlatan Tarih yazıcılığı türüne …ÖĞRETİCİ… denir.
10-(Y) Tarih Öncesi çağlar 4 tanedir. BunlarİLKÇAĞ………………………dır

Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız. 20 puan

1- Tarih, Tarih öncesi çağlar ve Tarihi çağlar olmaküzere 2'ye ayrılır. Bu ayrımda temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A- Ateşin kullanımı
B- Demir Kullanımı
C- Yazının kullanılması
D- Paranın bulunması


2- Aşağıda verilen devletlerden hangisi Mezopotamya da kurulmamıştır?
A- Asurlular
B- Sümerler
C- Babiller
D- Hititler

3- Tarihte Anadolu’da Kurulan ilk köy yerleşimiaşağıdakilerden hangisidir?
A- Çatalhöyük
B- Çayönü
C- Truva
D- Beldibi


4- Yazıyı ilk defa kullanan devlet aşağıdakilerden hangisindedoğru olarak verilmiştir?
A- Asurlular
B- Sümerler
C- Babiller
D- Hititler

5- Sümerlere ait tapınak ve gözlem evi olarak hizmetveren yapıların adı nedir?
A- Site
B- Nom
C- Polis
D- ziggurat