Hrisantos Raporu Kısaca:

Trabzon Metropoliti Hrisantos'un Pontus Rum Devleti kurmak amacıyla 2 Mayıs 1919'da Paris Barış Konferansı'na sunduğu rapor.

Bu raporda Karadeniz bölgesinde ki Rum nüfusunu abartılı bir şekilde gösteren Hrisantos, Rize hariç (ki nüfusunun büyük çoğunluğu müslüman) Trabzon, Samsun, Sinop, Amasya ve Karahisar'da özerk bir Pontus Rum Devleti kurulması için çaba sarfetmiştir.

Paris Barış Konferans'ında istediğini alamayan Hrisantos, Venizelos'tan da destek alamamıştır. Daha sonra çıktığı Avrupa turundan da özellikle İngilizlerin desteğini arasa da gerekli desteği bulamamıştır. Zira Hrisantos'un istekleri ile Ermenilerin istekleri çakışmaktadır.