Bizans Haliç Zincileri'ne Üç Girişim

(Nusret Karaca)
....
Bugün sokak kısıtlaması nedeniyle yine evdeyiz hafta sonu.
Her zaman söylerim"Bir yanım Golden Horn" diye ."Öbür yanım ise Khalkedon"
...
Körler Ülkesi'nden tarihin derinliklerine bir yolculuk yine...Yetiştiğim,aidiyet duygusuyla bağlandığım ALTINBOYNUZ.
Emek,hak ve alın teri mücadelesi,dostluk,
paylaşma,dayanışma,mahalle ve semt kültürü'nün adresi HALİÇ.
Oraya duygu zincirlerleriyle bağlanmışım
bir kere...yürekten.
Ne demiş Hemingway...
"Hayat hakkında yazabilmek için önce önce onu yaşaman gerek!"
"Yazmak yaşamaktır!"kalem ve kağıtla kucaklaşanlara göre.
Arada ne güzel,ne anlamlı bir bağ var.
Yaşadığımız yerle ilgili yaşananları yazmak!
Hele tarih ile edebiyat arasında bir yerde
duruyorsanız...
O da ayrı bir mutluluk!
...
Zincir denince II.Mehmet'in (Fatih)
Bizans'ın Haliç'teki zincirlerini kırması ve
gemileri Haliç'e kızaklarla indirmesi gelince aklıma...Bir iki not düşmez miyim
Haliçli bir Tarihçi olarak tarihe...
...
X y.y.da Vikingler gemilerini Galata taraflarına getirirler ve Haliç'e indirirler.Bizanslılar onları Grejuva denilen ,suda yanan silahları ile yenerler.
IV.Haçlı Seferi'nde ise Venedikliler Koçbaşı ile zinciri kırmayı başarırlar.
...
1453 yılında II.Mehmet gemileri ile bu zinciri kırar.
Şehir teslim olur.Zamanla Fener,Balat
civarında Bizanslılar,Museviler,İtalyan tüccarları ile diğer gayrimüslimler ve Ortodoks Kilisesi yaşamaya başlar.
Patrikhane varlığını Fener'de sürdürür.
....
(*) Haliç.Altınboynuz-Golden Horn ne anlama geliyor.(Bkz.BEN HALİÇ-Nusret Karaca ve TARİH PORTALI...Haliç'in Zincirleri-TARİH PORTALI:Nusret Karaca)
....