Şeriat yasalarına göre bir konuda karar verebilmek için dayanılacak olan delillerdir. Bunlar :
1. Kur'an yani Allah'ın sözleri ve buyrukları,
2. Hadis yani Hz. Muhammet'in sözleri, davranışları ve buyrukları,
3. İcma-ı Ümmet yani Müslümanların oy birliği,
4. Kıyas-ı fukaha yani İslam hukukçularının (fakih) başka, benzer konularla kıyaslayarak verdikleri kararlardır.