Bir İslam Devleti boyunduruğunda yaşayan, devlete karşı üzerine düşen görevleri yerine getiren gayri müslim halka verilen addır.