LOZAN ANTLAŞMASI PERSPEKTİFİNDEN TÜRK BOĞAZLARI MESELESİNE BAKIŞ
Şarika GEDİKLİ BERBER-Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü


Bu çalışmada lozan Antlaşması perspektifinde “Türk Boğazları Meselesi” incelenmiştir. lozan Antlaşması günümüzde de geçerliliği olan bir akd olduğu için uluslar arası politikada önemini halen muhafaza etmektedir. lozan Antlaşması’nda ise “Boğazlar Meselesi”, antlaşmanın seyrini etkileyecek kadar fevkalade önemi haiz olan bir başlık olarak tarihe geçmiştir. Öyle ki, lozan Antlaşması’nın imzalanması ile sulh sağlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulabilmiştir.

Konunu devamı için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...