Nusret Karaca

19 Mayıs'a Şiir

19 Mayıs 1919'da
Atatürk çıktı Samsun'a
Parladı bir güneş gibi
Okudu meydan düşmana
***
Kurtardı Türk Ulusu'nu düşmandan
Vermedi ona bir karış bu topraktan
Dedi"Ata lar yadigarıdir bu vatan"
Vardır bu toprak altında
Binlerce şehit yatan


Nusret Karaca...(Çocuklara Şiirler)