Her 23 Nisan ve “Çocuk Biz"
....
Nusret Karaca
...
Bir imparatorluk... Cihan imparatorluğu; Osmanlı… Son yüz yılı çalkantılarla geçmiş o koca imparatorluğun Trablusgarp, Balkan ve 1. Dünya Savaşı sonrası emperyalist güçlerin istilasına uğraması ne hüzünlü ve acı verici bir durumdu. Birileri İngiliz himayesi ve Amerikan mandasını son çare olarak görüyorlardı. Bu daha da iç acıtıcıydı. Vatanseverlerin ise tek bir düşünceleri vardı; direnmek ve işgale karşı durmak… Lakin bir tek işaret ve bu işareti verecek bir lider bekliyorlardı.
İşte o işareti Samsun’da Mustafa Kemal veriyordu. Havza, Amasya Genelgeleri, Erzurum, Sivas ve yerel kongreler, Balıkesir, Alaşehir, Temsil Heyeti ile Ankara, Kuva-yı Milliye’den düzenli ordulara… Misak-ı Milli hedeflenmişti ve artık Ulusal Kurtuluş Savaşımızı yönetecek bir meclise gereksinim vardı. O meclis, yani “Gazi Meclis”, Sinop Milletvekili Şerif Bey’in başkanlığında açıldı. İlk anayasası Teşkilat-ı Esasiye’de “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” maddesi yer alıyordu.
İşte o meclis; yönettiği Ulusal Kurtuluş Savaşımız ile cephelerde zaferler kazanıyor, yeni bir devletin temellerini atıyor, inkılaplara temel oluşturuyor, saltanatı kaldırıyordu. İşte Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı her 23 Nisan, bu sevinçle “Çocuk Ben”, “Çocuk Biz”…
...
Masmaviydi gözleri / Derin bakıyordu / “Geldikleri gibi gidecekler” diye haykırdı / Ve de gittiler / Egemenlik milletindi artık / Her 23’ünde Nisan’ın / Çocuklar eğlendiler (Nusret Karaca)
...
23 Nisan, Senin Yerin Yüreğim… Çocuklara kitap, çocuklara şiir olmaz mı? Atatürk’e armağan olmaz mı bir eğitimciden… “Yeni nesiller” diyor ya bizlere bir veciz sözünde; “Hepimizin bir atası var bu topraklar için cephelerde savaşan, hepimizin…” (Nusret Karaca)
...
'Çocuk Ben' den 'Çocuklara'
Samsun'da doğdu ilk kez
Egemenlik güneşi
Yanıbaşında Havza
Bir adım ötesi...
Amasya

Türküler söyleniyor
Ankara'nın taşlarına
Bir Meclis ki
Anadolu'nun
Tam ortasında

Koşun...
Işıklara koşun çocuklar
Aydınlık günler sizin
Bugün Yirmi Üç Nisan
Öyle bir miras ki
Ata'nızdan armağan

Nusret Karaca