II. Dünya Savaşı sonrası başlayan soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikasına ve baskısına maruz kalan Türkiye ittifak siyaseti gütmüştür. Sovyet baskısından kurtulmak için Batılı devletler ve ABD ile işbirliği yapmış aynı zamanda Balkanlar ve Ortadoğuda ittifaklar kurarak güvenlik alanını geniletmeye çalışmıştır.

ABD'de jeostratejik konumundan dolayı özellikle SSCB yayılmacılığına karşı Türkiye'yi yanında görmek istiyordu.

Uzakdoğuda Çin'in bir güç olarak ortaya çıkması ve Kore Savaşı Türkiye'nin takip ettiği politikanın haklılığını ortaya koydu.

Türkiye bu politikası çerçevesinde Avrupa Konseyi ve Nato'ya üye oldu. Balkan ve Bağdat Paktlarını kurdu. ABD ve NATO politikaları çerçevesinde hareket eden Türkiye İsrail'i ilk tanıyan devletlerden biri oldu. Bu durum Arap ülkeleriyle çok uzun sürecek olan kırgınlığa sebep oldu. 1955'ten sonra ise türk dış siyasetinin mihenk taşı Kıbrıs Sorunu oldu.